Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.62-77
Title: Noilguma noteikšanas problemātika apdrošināšanas attiecībās
Other Titles: Issues of Determination of Period of Limitation of Obligations in Insurance Relations
Authors: Alfejeva, Jeļena
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: apdrošināšana;noilgums;insurance;period of limitation of obligations
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 62.–77. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Mēs aizvien biežāk saskaramies ar dažāda veida apdrošināšanas darījumiem, un salīdzinoši jauna problēma apdrošināšanas attiecībās ir noilgums un tā noteikšana. J. Alfejeva, neapstrīdama speciāliste minētajā jomā, pauž savu viedokli par noilguma problēmām apdrošināšanas tiesībās.
Lately, more often we encounter different kind of insurance businesses. However, quite a new problem in insurance relationship is the limitation period and its definition. We have a chance to read J. Alfejeva’s point of view, who is indisputably a specialist in this field – on the limitation period in the insurance law.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.62-77
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_06_Alfejeva_062-077_.pdf230.46 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons