Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.41-52
Title: Patentu īpašuma ģenēze un attīstības perspektīvas
Other Titles: Genesis and Development Perspectives of the Patent Property
Authors: Šķesters, Andris
Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, Doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes”, Latvija
Keywords: ētika;īpašums;patents;tiesību unifikācija;ethics;property;patent;unification of rights
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 41.–52. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Visnotaļ specifiska joma ir saistīta ar patentu īpašumu, kura juridiskais regulējums un aptvērums izteikti attīstās. Interesants un saturīgs ieskats šajā problēmā tiek piedāvāts A. Šķestera rakstā.
Quite a specific field is the ownership of patents, the legal framework of which and its coverage are markedly developing. A very interesting and purposeful insight into this problem is offered in A. Šķesters’ article.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.41-52
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_04_Skesters_041-052_.pdf193.73 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons