Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.32-40
Title: Political Stability as a Main Factor for Simplicity, Neutrality and Stability of Trade
Other Titles: Politiskā stabilitāte kā galvenais tirdzniecības vienkāršības, neitralitātes un stabilitātes faktors
Authors: Abuseridze, Giga
Rīga Stradiņš University, Doctoral Study Programme Legal Science, Georgia
Keywords: Starptautiskais Valūtas fonds;Eiropas Savienība;Pasaules Tirdzniecības organizācija;International Monetary Fund (IMF);European Union;World Trade Organization
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 32.–40. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Under present conditions, the commercial networks are expanding, not only by the increase of turnover, but also by the increase of the circle of business entities, organisations and enterprises. No doubt, the economic processes should be stable, simple and neutral. The article by G. Abuseridze, the young Georgian scientist of law, deals with the mentioned problem areas.
Pašreizējos apstākļos paplašinās tirdzniecības tīkli, ne tik daudz pieaugot apgrozījumam, cik paplašinoties darījumu subjektu lokam, tajos iesaistītajām organizācijām un uzņēmumiem. Nenoliedzami, ekonomiskajiem procesiem būtu jābūt stabiliem, vienkāršiem un neitrāliem. Minētajam problēmu lokam savu rakstu ir veltījis Gruzijas jaunais tiesību zinātnieks G. Abuseridze.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.32-40
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_03_Abuseridze_032-040_.pdf163.41 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons