Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.9-19
Title: Kriminālatbildība par reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu
Other Titles: Criminal Liability for triggering of religious Hatred or Enmity
Authors: Treļs, Ēriks
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: naida noziegumi;reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšana;Krimināllikuma 78. pants;hate crime;triggering of religious hatred or enmity;Section 78 of the Criminal Law
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 1 (7). 9.–19. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 1 (7)
Abstract: Jāatzīst, ka pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ aizvien biežāk nākas saskarties ar naida noziegumiem, kas ir saistīti ar reliģiska rakstura izpausmēm un konfliktiem. Pilnīgi iespējams, ka šādu noziedzīgo nodarījumu skaits nākotnē nesamazināsies, bet gan pieaugs. Minēto izpausmju krimināltiesisko aspektu analīzei ir veltīts Ē. Treļa raksts.
Undeniably, over the years, due to different reasons we have to face the crimes of hatred, dealing with religious manifestations and conflicts more and more often. It is quite possible that the respective crimes are not going to diminish in future, but will increase. Ē. Treļs in his article deals with the analysis of aforementioned criminal aspects.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.9-19
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-147_Socrates_07_2017_01_Trels_009-019_.pdf173.49 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons