Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.9-17
Title: Noziedzīgās rīcības un ar to saistīto jēdzienu interpretācijas problemātika krimināltiesībās
Other Titles: Problems of Interpretation of Criminal Activity and Related Notions in the Criminal Law
Authors: Baumanis, Jānis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: Krimināllikums;noziedzīga rīcība;tiesību normu interpretācija;Criminal Law;Criminal Activity;the interpretation of legal norms
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 3 (6), 9.–17. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 3 (6)
Abstract: Jānis Baumanis, pievēršoties noziedzīgās rīcības un ar to saistīto jēdzienu interpretācijas problemātikai krimināltiesībās, atzīst, ka apzīmējošo jēdzienu lietošanā ir saskatāmas daudzas nekonsekvences. Pamatoti tiek izdarīts secinājums, ka Krimināllikumā nepieciešams pilnveidot tiesību normas, ievērojot šādas prasības: sistēmiskumu, viennozīmīgumu, nozīmes precizitāti un formas īsumu.
Jānis Baumanis, discussing problems of criminal activities and problem interpretations relating to them in criminal law, admits that in the use of specific terms one can find many inconsistencies. This conclusion can be considered as grounded, stating that one should improve the legal norms in the Criminal Law, considering the following requirements: systemic character, clarity, accuracy of the meaning and conciseness of form, etc.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.9-17
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 3 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-005_Socrates_6_2016_01_Baumanis_009-017_.pdf165.84 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons