Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.116-142
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPilipson, Edward-
dc.contributor.otherRīga Stradiņš University, Doctoral Studies Programme “Law”, Latvia-
dc.date.accessioned2020-01-29T12:43:03Z-
dc.date.available2020-01-29T12:43:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationSocrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 116.–142. lpp.-
dc.identifier.issn2256-0548-
dc.identifier.other116–142-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1002-
dc.description.abstractInheritance by contract complex institution contains two principal, essential areas of legal regulation – inheritance law and law of obligations. These spheres have their own unique character and specific legal order of enforcement – under Private International Law, every sphere of legal regulation has its mandatory rules. Also, due to the complex nature of the institution mentioned above, these two spheres are closely related and often intertwined. These circumstances do not permit the application of the rules of inheritance law apart from the rules of the law of obligations. Application of foreign law in the territory of the national state is performed through the prism of the analysis of conflict rules contained in separate laws and in the regulations governing inheritance by contract institution. Due to the complexity of the contract of inheritance, it is necessary to analyze and prove the conflict rules relating to inheritance law as well as to the rules of the law of obligations. Because inheritance by contract institution has not yet been fixed in legal doctrine, it is necessary to develop completely new approach to the proof of the applicable law in respect of this institution.en_US
dc.description.abstractLīgumiskā mantošana ietver divas prioritāra rakstura tiesību jomas – mantojuma tiesības un saistību tiesības. Šīm jomām ir savs unikāls raksturs un īpaša piemērošanas un izpildes kārtība – katrai jomai ir savi saistošie noteikumi. Šīs sfēras ir cieši saistītas un savstarpēji korelētas, un tas nosaka šī institūta sarežģīto un komplekso raksturu. Šie apstākļi neļauj piemērot mantojuma tiesību sastāvdaļas atsevišķi no saistību tiesību sastāvdaļām, tāpēc ir nepieciešams analizēt mantojuma un saistību tiesību normas un pierādīt metodoloģijas izveidošanas nepieciešamību attiecībā uz piemērojamām mantojuma un saistību tiesību normām, kas regulē tieši līgumisko mantošanu. Tā kā līgumiskā mantošana joprojām nav detalizēti pētīta, ir nepieciešams izstrādāt pilnīgi jaunu pieeju piemērojamo tiesību pierādīšanai attiecībā uz minēto institūtu.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isoen_US-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.publisherRīga Stradiņš University-
dc.relation.ispartofseriesSocrates 2016, 2 (5)-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectlīgumiskās mantošanas tiesības-
dc.subjectmantojuma tiesības-
dc.subjectsaistību tiesības-
dc.subjecttiesību piemērošanas procedūra-
dc.subjectapplicable law-
dc.subjectcorresponding law proving procedures-
dc.subjectinheritance by contract institution-
dc.subjectproper applicable law-
dc.titleInheritance by Contract Complex Institution Legal Problematic: Applicable Law and Proper Jurisdiction Proving Methodology Creation Necessity-
dc.title.alternativeLīgumiskās mantošanas tiesiskā problemātika: piemērojamo tiesību un jurisdikcijas noteikšanas metodoloģijas izveidošanas nepieciešamība-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.116-142-
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_10_Pilipson_116-142_.pdf295.93 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons