Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.23-35
Title: Prediction Model for Probability of Terrorist Activities in the Western World
Other Titles: Iespējamo teroristisko darbību prognozējamais modelis Rietumvalstīs
Authors: Gaft, David
The State of Israel
Keywords: terror;terrorist organisation;terrorists;Intifada;Hamas;punitive measures;terors;teroristiskās organizācijas;teroristu tīkls;intifāda (sacelšanās);pretizlūkošanas dienests;HAMAS
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 23.–35. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 1 (4)
Abstract: This article investigates global terrorism in general, with emphasis on Israel, suggesting suicide bombing attacks create a significant ripple effect considering the fact that although the actual number of attacks is relatively small, the number of people killed or wounded may account for as much as 50% of all casualties from terrorist activities.
Šajā rakstā uzmanība ir koncentrēta uz šādiem jautājumiem: terorisma darbības novēršana sagatavošanas stadijā, darbības pārtraukšana pēc pirmā uzbrukuma, likvidēšana pēc teroraktu sērijas. Rakstā pievērsta uzmanība nelielām teroristu šūniņām un motīviem, kas tās pamudina uzbrukumiem. Izanalizēts sīko terorisma posmu tīkla terorisma modelis un to darbības raksturs.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.23-35
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-091_Socrates_4_2016_03_Gaft_023-035_.pdf581.43 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons