Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.02
Title: Medicīnas vēsturei veltītajam krējumam Из истории медицины apritēja pusgadsimts
Other Titles: The compilation devoted to articles on medicine Iz istorii medicini turns fifty
Authors: Grāvere, Rita
Keywords: Acta medico-historica Rigensia;Из истории медицины;Iz istorii medicini;medicīnas vēsture;zinātņu vēsture;zinātniski izdevumi;Pauls Stradiņš
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: 1957. gadā Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība laida klajā rakstu krājuma "Из истории медицины" ("Ieskats medicīnas vēsturē") pirmo sējumu krievu valodā. Tā iznākšanu kopīgiem spēkiem veicināja Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija, Eksperimentālās medicīnas institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Redkolēģijā bija akadēmiķis P. Stradiņš, A. Šmits un medicīnas zinātņu kandidāts K. G. Vasiļjevs [1]. Krājums tika komplektēts no 1953. līdz 1956. gadam, pirmajā, kā vēlāk rakstīs, "neizdevušās perestroikas" mēģinājuma laikā. Tas bija pirmais Latvijā iznākušais rakstu krājums par medicīnas vēsturi [2]. Lai gan medicīnas vēstures studijas un pētniecība Latvijā aizsākās vēl 20. gs. sākumā un uzplauka 30. gados [3], tomēr tieši šis diezgan sarežģītā laikā tapušais rakstu krājums, kurš 1992. gadā pārtapa principiāli jaunā izdevumā Acta Medico-Historica Rigensia,lielā mērā veidoja to medicīnas vēstures pamatu, no kura var atskatīties uz šīsmedicīnas nozares attīstību un panākumiem. Turklāt daļa krājumā ievietoto pētījumu rada praktisko piepildījumu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejaekspozīcijās un izstādēs.
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.02
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.27-49.pdfArticle288.69 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.