Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.12
Title: Rīgas kolēģu vēstules Paulam Stradiņam uz ASV un Lielbritāniju 1925. gadā: H. Budulis, J. Alksnis, P. Mucenieks, E. Paukulis (no P. Stradiņa personiskā arhīva)
Other Titles: Letters addressed to Paul Stradiņš from Latvia in 1925
Authors: Stradiņš, Jānis
Keywords: ārstu sarakstes;Latvijas medicīnas vēsture;Rokfellera stipendiāti;Rokfellera fonds;Pauls Stradiņš;Hermanis Budulis;Ernests Paukulis;Jēkabs Alksnis;Pāvils Mucenieks;Viktors Saulītis;Jēkabs Prīmanis;Gastons Bakmanis;Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes vēsture;history of medicine in Latvia;Rockefeller fellows;Rockefeller foundation;history of University of Latvia
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: 1925. gadā Pauls Stradiņš un Jēkabs Prīmanis konkursa kārtībā ieguva Rokfellera stipendiju, lai varētu papildināties zinātnē un gatavoties tālākai akadēmiskai karjerai dzimtenē – Latvijas Universitātē. Abi viņi bija pirmie Rokfellera stipendiāti no Latvijas ne tikai medicīnā, bet zinātnē vispār, un ar to sākās Latvijas un ASV zinātniskā sadarbība (oficiāli diplomātiski sakari starp abām valstīm tikai nule bija nodibināti). Šo stipendiju piešķiršanu veicināja ASV padomnieki tieši medicīnas jomā, kas palīdzēja Latvijai humānajā jomā un militārmedicīnā (vēstulēs minētie pulkvedis Hjūms un Reins). No 1925. gada janvāra P. Stradiņš papildinājās brāļu Mejo ķirurģiskajā klīnikā, kas tolaik skaitījās labākā pasaulē. Taču 1925. gada otrajā pusē viņš bija spiests pārcelties uz Londonu, daļēji ģimenes apstākļu dēļ, jo dzīvesbiedre Ņina Stradiņa kategoriski atsacījās dzīvot pie vīramātes un vīramāsām, piedraudot pat atgriezties Petrogradā (par to saglabājusies dramatiska, vēl nepublicēta sarakste, ko Ņ. Stradiņa nodeva man pirms aiziešanas mūžībā). Tādēļ atlikusī komandējuma daļa pavadīta Londonas ķirurģiskajās klīnikās un laboratorijās, kas nebija ne tuvu tik labi nostādītas, taču ļāva gūt ieskatu britu medicīnā un vēlāk ļoti tuvināja P. Stradiņu angļu kultūrai (viņš piedalījās prof. N. Maltas vadītās britu organizācijas "All Peoples Association" (APA) Latvijas nodaļas izveidošanā un šīs organizācijas prezidenta sera Evelīna Vrenča (Wrench) sagaidīšanā un pieņemšanā Rīgā 1933. gadā).
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.12
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.197-220.pdfArticle250.1 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.