Title: Sabiedrības izglītošana periodonta slimību agrīnai diagnostikai un profilaksei
Other Titles: Public education for early diagnosis and prevention of periodontal diseases
Authors: Anastasija Strazdiņa-Ščerbakova
Agnese Vanaga
Zobārstniecības fakultāte
Faculty of Dentistry
Keywords: periodontīts;sabiedrības veselība;izglītošana;mutes dobuma higiēna;profilakse;agrīna diagnostika;periodontitis;public health;education;oral hygiene;prevention;early diagnosis
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Periodontīts ir plaši izplatīta slimība, kuras attīstību lielākajā daļā gadījumu varētu novērst, ja pacientam laicīgi tiktu diagnosticēts un ārstēts gingivīts, kā arī ievēroti profilaktiskie higiēnas pasākumi. Tā kā periodontīta tiešais cēlonis ir nepietiekama mutes dobuma higiēna un aplikuma uzkrāšanās, tad būtu jāmeklē efektīvākās metodes, kā informēt sabiedrību par mutes dobuma higiēnas nozīmību, tās neievērošanas sekām un lomu slimību attīstībā, un kā veicināt noturīgu paradumu maiņu. Pētījumā tika apkopoti sabiedrības izglītošanas un veselības veicināšanas teorētiskie modeļi un praktiski pielietotās metodes periodonta slimību aktualizēšanā un profilaksē. Tika aplūkota šo metožu efektivitāte aplikuma samazināšanā un higiēnas uzlabošanā, kā arī noskaidrots sabiedrības zināšanu līmenis par periodonta slimībām, to cēloņiem un sekām, un izanalizēti cilvēku higiēnas paradumi. Izmantotās metodes ir literatūras apskats,- raksti tika meklēti un atlasīti, izmantojot PubMed, Wiley Online Library, ScienceDirect, Google Scholar, GoogleBooks datu bāzes, kā arī aptaujas izstrāde un publikācija sociālajā tīklā “Facebook”. Pētījumā tika noskaidrots, ka kopējās zināšanas par periodontītu un tā cēloņiem un sekām sabiedrībā ir diezgan vājas, kā arī mutes dobuma higiēnas līmenis ir nepietiekams. Teorētiska informācija bez personiskā nozīmīguma reti ir efektīva un nenoved pie darbības, tāpēc veselības veicināšanā jāņem vērā cilvēka psiholoģiski motivējošie faktori. Periodonta slimību aktualizēšanai un profilaksei tiek rīkota Smaganu veselības diena. Pasaules vadošo periodontoloģijas asociāciju mājas lapās ir izveidotas izglītojošas aptaujas, kur katrs interesents var novērtēt savu periodonta veselību. Klīniskajā vidē pacientu motivēšanai tiek izmantota motivējoša intervija, kurai dažos pētījumos ir novērojama pozitīva ietekme aplikuma samazināšanā, un higiēnas instruktāža, kuras efektivitāte uzlabojas, ja to atkārto katrā vizītē. Izglītošanas programmas bērniem un pusaudžiem uzlabo mutes dobuma higiēnu un zināšanas par slimību, turklāt efektīvāka ir mācīšanās aktīvi iesaistoties. Diabēta pacientu izglītošana un periodonta slimību skrīnings samazina periodontīta smagumu, uzlabo atbildes reakciju uz ārstēšanu, kā arī uzlabo cukura diabēta kontroli.
Periodontitis is a widespread disease which development could be prevented in most cases if the patient was diagnosed and treated for gingivitis in time. and if a qualitative oral hygiene regimen was followed on a daily basis. As the direct cause of periodontitis is poor oral hygiene and plaque build-up, the most effective methods should be sought to inform the public about the importance of oral hygiene, consequences of not following it and its role in development of the diseases. It is also important to find methods how one can promote sustainable behavioral change. Theoretical models of public education and health promotion, as well as the methods used in prevention of periodontal diseases were gathered in this study. The effectiveness of these methods in improving hygiene and reducing plaque was evaluated. . The level of public knowledge about periodontal diseases, their causes and consequences, as well as human hygiene habits were clarified. The methods used are literature review of the articles that were found in following databases: -PubMed, Wiley Online Library, ScienceDirect, Google Scholar, GoogleBooks and the survey that was developed and published on the social network "Facebook". Conclusions of this study are that general knowledge about periodontitis, its causes and conseqeunces in society is rather poor and the level of oral hygiene is insufficient. Theoretical information without personal significance is rarely effective and rarely leads to action, so a person's psychological motivating factors must be taken into account in health promotion. Gum Health Day is organised worldwide to promote awareness of periodontal diseases and improve knowledge about preventive measures. Chairside a motivational interview is used to promote patients’ behavior change, which in some studies has shown a positive effect in reducing plaque. Also hygiene instruction is used and its effectiveness is improved if repeated at each visit. Educational programs for children and adolescents improve oral hygiene and disease knowledge, and active learning is more effective. Educating diabetic patients and screening for periodontitis reduces the incidence of periodontal disease, ensures more predictive treatment results and improves the control of diabetes.
Description: Zobārstniecība
Dentistry
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pielikumi.pdfNoslēguma darba pielikums626.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Zobarstniecibas_fakultate_ZF_2021_Agnese_Vanaga_032096.pdfStudējošā pētnieciskais darbs831.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.