Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.15
Title: Latvijas medicīnas vēsture Baltijas zinātņu vēstures konferencēs: 1958-2008
Other Titles: The Latvian medical history in Baltic science history conferences: 1958-2008
Authors: Vīksna, Arnis
Keywords: Baltijas zinātņu vēstures konference;Baltic conference of history of science
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Apkopoti dati no konferenču tēžu krājumiem, bet par pirmajām divām konferencēm – pēc to programmām. Pavisam 23 Baltijas zinātņu vēstures konferencēs nolasīti (pieteikti) 212 ziņojumi par Latvijas medicīnas vēsturi (sk. tabulu). Ziņojumus sagatavojis 121 autors. No mūžībai piepulcinātiem medicīnas vēsturniekiem biežāk referējuši Kārlis Arons (1933–2005) – 10, Maija Blumberga (1938–1994) – 5, Vilis Derums (1899–1988) – 8, Fjodors Grigorašs (1906–1984) – 7, Solomons Magiļņickis (1903–1990) – 4, Moisejs Suhodrevs (1901–1976) – 4 ziņojumi. Mūsdienu pētnieki: Māris Baltiņš – 5, Edīte Bērziņa – 5, Aija Dirbe – 9, Jūlijs Jākobsons – 10, Rita Kukaine – 7, Ruta Lindberga – 4, Alfreds Miltiņš – 11, Vents Miltiņš – 4, Maija Pozemkovska (Anže) – 5, Valda Pundure – 5, Juris Salaks – 4, Jānis Stradiņš – 6, Konstantins Vasiļjevs, sen. – 7, Konstantins Vasiļjevs, jun. – 4, Arnis Vīksna – 33 ziņojumi, u. c.
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.15
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.263-279.pdfArticle235.15 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.