Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.18
Title: Drūmie Staļina represiju gadi Latvijas Universitātē
Other Titles: The gloomy repression years of Stalin in the University of Latvia
Authors: Dālmane, Aina
Keywords: Staļina represijas;politiskās represijas Padomju savienībā;Latvijas Universitātes vēsture;ārstu biogrāfijas;Jānis Lielmanis;Jānis Lūsis;Veronika Rozenbaha;Konstantins Bogojavļenskis;Stalin’s repressions;political repressions in Soviet Union;history of University of Latvia;medical biographies
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Tas bija laiks starp pirmo un otro padomju varas okupācijas periodu Latvijā un vācu režīmu starp tiem. Pēc kara beigām Staļins gribēja pārspēt ārvalstu zinātnes sasniegumus. To solījās izdarīt T. Lisenko ar saviem palīgiem (O. Ļepešinsku un G. Bošjanu). Šajos drūmajos laikos 1948. gadā ar likumu bija aizliegta klasiskā ģenētika, bet šūnām "vajadzēja" veidoties no dzīvās vielas. Politiskās represijas vērsās pret tiem darbiniekiem, kuru radi bija leģionāri vai arī citādi "kaitīgi" cilvēki. LU fakultātēs daudzi darbinieki gan zinātniskās pārliecības, gan politisko iemeslu dēļ tika represēti. Visu šo cilvēku mūža gājums ir izziņas vērts. Šajā rakstā minēšu divus latviešu ģenētiķus ar pasaules vārdu, kuri tika represēti savas zinātniskās pārliecības dēļ. Tie ir Jānis Hilārijs Lielmanis (1895–1970) un Jānis Lūsis (1897–1979).
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.18
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.298-311.pdfArticle614.14 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.