Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.23
Title: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas sastāvā (1946-1952)
Other Titles: Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine, a part of Latvian SSR Academy of Science (1946-1952)
Authors: Stradiņš, Jānis
Cēbere, Dzintra
Keywords: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja vēsture;Pauls Stradiņš;Latvijas PSR Zinātņu akadēmija;Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūts;Latvijas Zinātņu akadēmijas arhīvs;dokumentu publikācijas;Pauls Stradins Museum of History of Medicine;Latvian SSR Academy of Science;Institute of Biology and Experimental Medicine
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs tika izveidots un faktiski sāka darboties 1945. gada vasarā Valsts klīniskās slimnīcas plašā barakā (19 istabās un divās lielās zālēs), taču tā juridiskais statuss līdz 1957. gadam palika nenoteikts. Tas bija atkarīgs no dibinātāja profesora Paula Stradiņa (1896–1958) ieņemamās pozīcijas kādā no daudzajām tolaik viņa vadītajām iestādēm – slimnīcā, LVU Medicīnas fakultātē, un kopš 1946. gada Latvijas PSR ZA, kur no 1946. līdz 1951. gadam P.Stradiņš bija Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūta direktors [I].
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.23
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.354-367.pdfArticle218.43 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.