Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-12_pd
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLaķe, Anda-
dc.contributor.authorVinogradova, Līga-
dc.date.accessioned2021-10-12T07:22:06Z-
dc.date.available2021-10-12T07:22:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationVinogradova, L. 2021. Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā: promocijas darbs: apakšnozare – citas socioloģijas un sociālā darba apakšnozares (emociju socioloģija). Rīga: Rīga Stradiņš University. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-12_pdlv_LV
dc.identifier.other1–319-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/6615-
dc.descriptionPromocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijā. Aizstāvēšana: Socioloģijas un socialā darba promocijas padomes atklātā sēdē 2021. gada 27. septembrī plkst.16.00 tiešsaistes platformā Zoom.lv_LV
dc.description.abstractLatvijas kultūras laukā viens no emocionāli piesātinātākajiem un pozitīvākajiem pasākumiem ir Dziesmu un deju svētki. Līdzšinējos pētījumos analizēti dažādi tradīcijas pārmantošanai un saglabāšanai būtiski priekšnosacījumi. Šie dati norāda, ka svētku tradīcijā nozīmīga loma varētu būt arī emocijām. Līdz šim emocijas nav sistemātiski pētītas tradīcijas kontekstā, tāpēc iztrūkst atbilstoša teorētiskā un metodoloģiskā bāze. Darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijā un tās ietvaros īstenotajās māksliniecisko kolektīvu ikdienas praksēs un kādi priekšnoteikumi nepieciešami, lai emocijas veicinātu svētku tradīcijas pārmantošanu un saglabāšanu. Darba teorētiskais pamatojums balstīts emociju socioloģijā un tradīcijas fenomena izpētē. Dziesmu un deju svētku analītiskais koncepts darbā ir tradīcija, kuras skaidrojumiem izmantota starpdisciplināra pieeja. Socioloģiska analīze dod sociokulturālu emociju skaidrojumu un parāda, kādā veidā emocijas var būt kā virzītājspēks sociālās mijiedarbībās. Kā teorētiskais ietvars darbā izvēlēta mijiedarbības rituālu teorija (Collins, 2004), kas ar mikro mijiedarbību palīdzību ļauj skaidrot makro procesus. Tās ietvaros svētki analizēti kā mijiedarbības rituālu ķēde, kurā līdzdarboties dalībniekus motivē ilgtermiņa emocijas jeb emocionālā enerģija. Promocijas darba empīriskajā daļā emociju pētniecībai svētku kontekstā pielāgotas vizuālās pētniecības metodes – novērojums ar foto dokumentāciju un foto izdibināšana. Kā papildinoša metode izmantotas arī padziļinātās intervijas. Darbs balstās kvalitatīvajā metodoloģijā. Pētījumā veikti 14 novērojumi amatiermākslas kolektīvos, 37 foto izdibināšanas ar to dalībniekiem un 15 padziļinātās intervijas ar to vadītājiem. Iegūtie dati ļāva analizēt tradīciju kā mijiedarbības rituālu ķēdi un izpētīt, kāda loma tajā ir emocijām. Galvenie secinājumi apliecināja, ka svētki ir emocionāli augstākais kulminācijas punkts amatiermākslas kolektīvos. To iespējams sasniegt ar emocionālu uzlādi ikdienas praksēs starpsvētku periodā, kas, savukārt nodrošina iesaisti svētku tradīcijā ilgtermiņā. Noslēgumā ir rekomendācijas, kā tradīcijas īstenotājiem nodrošināt pozitīvas emocijas.lv_LV
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv_LV
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectpromocijas darbslv_LV
dc.subjectemociju socioloģijalv_LV
dc.subjecttradīcijalv_LV
dc.subjectDziesmu un deju svētkilv_LV
dc.subjectvizuālās pētniecības metodeslv_LV
dc.subjectmijiedarbības rituālilv_LV
dc.subject.other5.4. Socioloģija un sociālais darbs; apakšnozare – citas socioloģijas un sociālā darba apakšnozares (emociju socioloģija)lv_LV
dc.titleEmociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā. Promocijas darbslv_LV
dc.title.alternativeThe Role of Emotions in Sustaining and Transmitting the Song and Dance Celebration. Doctoral Thesisen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-12_pd-
Appears in Collections:2021. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2021-12_Vinogradova-Liiga_PD_IPD-1598.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons