Title: Sintētiskā hidroksiapatīta biomateriālu reaktogenitāte pēc implantācijas žokļu rajona audos (eksperimentāls pētījums)
Authors: Šalma, Ilze
Issue Date: 2009
Appears in Collections:Disertācijas un promocijas darbi līdz 2009. gadam

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.