Title: Cerebrāla infarkta atkārtojums un iznākums: korelācijas ar riska faktoriem, insulta subtitriem, ultrasonoloģiskiem, radioloģiskiem un laboratoriem rādītājiem
Authors: Miglāne, Evija
Issue Date: 2005
Appears in Collections:Disertācijas un promocijas darbi līdz 2009. gadam

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.