Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.25
Title: Mirušo Latvijas un latviešu ārstu saraksts. Pirmais turpinājums: 2005-2009
Other Titles: List of Latvian Doctors Who had Died from 2005 till 2008
Authors: Pozemkovska, Maija
Vīksna, Arnis
Keywords: Latvijas ārsti;latviešu ārst;ārstu dzīves dati;Latvian doctors;doctors in Latvia
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Turpinot agrāk veikto datu apkopojumu, sagatavots mirušo ārstu saraksts laikaposmā no 2005. līdz 2008. gadam, kā arī papildinājumi un precizējumi iepriekšējam sarakstam par laiku no 1995. līdz 2004. gadam (Acta Medico-Historica Rigensia. – Rīga, 2005. – 7. sēj. – 373.–396. lpp.). Ietverti šādi dati: vārds, uzvārds (precētām sievietēm – arī pirmslaulības uzvārds), dzimšanas un miršanas datums, mēnesis, gads un vieta, specialitāte, zinātniskais grāds, akadēmiskie un goda nosaukumi. Sarakstu gatavojot, tāpat kā agrāk tika izmantoti periodikā publicēti nekrologi un sludinājumi, kā arī personiski vākti dati, balstoties uz cilvēku atsaucību. Taču daudzos gadījumos dati ir nepilnīgi, pieļaujams, vietām pat kļūdaini. Fiksēti dati 2005. gadā par 123, 2006. gadā par 86, 2007. gadā par 113, 2008. gadā par 103, 2009. gadā par 86, kopā par 511 kolēģiem. Pielikumā papildus sniegti dati par 205 un precizēti dati par 34 kolēģiem. Par atbalstu pateicamies Jānim Lojam, docentam Edvīnam Platkājim, Valdai Rupertei-Rolai.
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.25
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.376-401.pdfArticle286.54 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.