Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2010.IX.33
Title: Zilbaltā grāmata
Authors: Pullats, Raimo
Salaks, Juris
Keywords: Jānis Stradiņš;Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā;grāmatas recenzija
Issue Date: 2010
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Akadēmiķa, zinātnes vēsturnieka Jāņa Stradiņa enciklopēdiskā monogrāfija "Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā" aizpilda līdz šim diezgan nepilnīgo zinātnes un kultūras vēstures telpu Latvijā. Autora pirmais raksts par dabaszinātnēm Baltijā 17. un 18. gs. tika sarakstīts 1955. gadā un publicēts rakstu krājumā "Из истории медицины", kuru toreiz izdeva viņa tēvs – profesors Pauls Stradiņš. Kopš tā laika autora interese par Baltijas prioritāšu meklējumiem zinātņu vēsturē nav apsīkusi un paveiktais apkopots šajā enciklopēdiskajā izdevumā par Latvijas intelektuālo vēsturi – lielākajā rakstu darbā, ko autors līdz šim ir paveicis.
DOI: 10.25143/amhr.2010.IX.33
Appears in Collections:Volume 09 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2010.IX.438-445.pdf178.2 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.