Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2016.X.03
Title: Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latvijā
Other Titles: Spiritual Upbringing of Vincent a Pauolo’s Sisiters of Mercy Society
Authors: Fokina, Olga
Millere, Inga
Keywords: Priesteris Vincents de Pauls;žēlsirdīgās māsas;žēlsirdīgo māsu apvienība;žēlsirdība;Regula;māszinību vēsture
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Priestera Vincenta de Paula (Vincent de Paul) žēlsirdīgo māsu apvienība tika nodibināta Francijā 1633. gada 29. novembrī ar mērķi palīdzēt nabagiem un slimiem cilvēkiem, kā arī audzināt un izglītot bērnus kristietības garā. Lai īstenotu labdarību, žēlsirdīgām māsām bija nepieciešama garīgā audzināšana. Šim nolūkam tika izstrādāti māsu darbības un uzvedības noteikumi (Regula), kuri bija stingri jāievēro. Žēlsirdīgo māsu darbs tika balstīts uz līdzjūtību un labsirdību un izpelnījās sabiedrības vispārēju atbalstu un cieņu. Kustība ieguva popularitāti un atzinību ne tikai Francijā, bet arī citās valstīs, tostarp arī Latvijā (Krāslavā). Latgalē Vincenta de Paula žēlsirdīgās māsas veica savu misiju 75 gadus (1789–1864). Žēlsirdīgajām māsām, neatkarīgi no valsts, kurā tās darbojās, bija jāievēro Regula (uzvedības un darbības noteikumi), kura tika pārtulkota vairākās valodās.
DOI: 10.25143/amhr.2016.X.03
Appears in Collections:Volume 10 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2016.X.31-56.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.