Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2016.X.08
Title: Ernsts fon Bergmanis un Latvija
Other Titles: Ernst von Bergmann and Latvia
Authors: Vīksna, Arnis
Keywords: Ernsts fon Bergmanis;Ādolfs fon Bergmanis;ķirurģija;ķirurģijas vēsture;Rīga;Rūjiena;Cēsis;vācbalti;vācbaltieši;Bergmaņu dzimta
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Pārskats veidots, balstoties referātā, kas nolasīts Ernsta fon Bergmaņa 175 gadu jubilejas sarīkojumā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 2011. gada 7. decembrī un agrāk publicētā rakstā ar līdzīgu nosaukumu. Dati smelti no labi zināmiem avotiem: ārenda Buholca monogrāfijas par Ernstu fon Bergmani un viņa jaunākā brāļa Eduarda fon Bergmaņa pētījuma par dzimtas izcelsmi un gaitu, kā arī no apraksta par mācītāju Bergmaņu darba simtgadi Rūjienā.4 Tie savukārt dažviet papildināti ar arhīva atradumiem, publikācijām periodikā u. c.
DOI: 10.25143/amhr.2016.X.08
Appears in Collections:Volume 10 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2016.X.156-177.pdf6.02 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.