Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMarija Avota-
dc.contributor.authorSimon Carl Michael Braun-
dc.contributor.otherĀrvalstu studentu nodaļalv-LV
dc.contributor.otherInternational Student Departmenten-UK
dc.date.accessioned2021-05-18T21:07:12Z-
dc.date.available2021-05-18T21:07:12Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/4401-
dc.descriptionMedicīnalv-LV
dc.descriptionMedicineen-UK
dc.descriptionVeselības aprūpelv-LV
dc.descriptionHealth Careen-UK
dc.description.abstractIevads: COVID-19 pandēmijas laikā roku higiēnas loma kļuva aizvien svarīgāka ikdienas dzīvē un it īpaši veselības aprūpes iestādēs, kur roku higiēna vienmēr ir bijusi viena no svarīgākajiem drošības pasākumiem infekciozo slimību transmisijas novēršanai. Veselības aprūpes darbiniekiem rūpīgi jāseko roku higiēnas normām. Tās nosaka regulāru, uz spirta bāzes veidotu līdzekļu lietošanu vai roku mazgāšanu ar ziepēm un ūdeni. Bet pārmērīga roku dezinfekcijas līdzekļu lietošana var rezultēties ar ādas problēmām. Darba mērķi: Darba mērķis ir apzināt, analizēt un apkopot informāciju par biežākajām ādas slimībām veselības aprūpē strādājošajiem, ko izraisījusi regulāra rokas dezinfektantu lietošana. Turklāt ir apkopota arī informacija par ādu aizsargājošām piedevām rokas dezinficējošos produktos un, kā novērst šīs ādas slimības. Materiāli un metodes: Vairāki pētījumi angļu un vācu valodās tika apkopoti no dažādām datu bāzēm, piemēram, pub-med, google scholar un ProQuest. Pētījumi un zinātniskie raksti galvenokārt aptver laika posmu no 2000. līdz 2020.gadam. Darba uzdevumi: Darba uzdevumos ietilpst apzināt un analizēt rokas higiēnas produktu sastāvu, un aprakstīt pareizu to lietošanu. Informācijas apzināšana un analizēšana par biežākajām ādas slimībām veselības aprūpē strādājošajiem un apkopot informāciju, kā novērst šīs slimības. Rezultāti / Secinājumi: Ar šī literatūras apskata palīdzību var identificēt vairākas ādas slimības, kuras izraisa regulāra roku ādas dezinfekcija. Efektīvākais veids, kā tās novērst, ir lietot roku dezinfektantu uz spirta bāzes kā galveno rokas higiēnas līdzekli, un pēc iespējas samazināt roku mazgāšanu ar ziepēm un ūdeni. Turklāt roku mīkstinošu līdzekļu, kā arī roku krēmu regulāra lietošana veicina ādas atjaunošanos. Ieteikumi turpmākajam darbam: nākošajiem pētījumiem vajadzētu analizēt, kādam ziepju sastāvam ir maza vai nav negatīva efekta uz ādas veselību, lietojot to regulāri.lv-LV
dc.description.abstractBackground: During Corona pandemics hand hygiene got even more important in everyday life and especially in health care institutes where hand hygiene always was one of the most important measure how to prevent transmission of infections and diseases. Health care workers are asked to strictly follow all hand hygiene regulations. This requires frequent usage of alcohol-based hand rubs or alternatively hand washing with soap and water. But excessive use of hand hygiene products might lead to skin problems. Aim of work: The aim of this work is to summarize, revise and gather data on the most common skin disorders of healthcare workers caused by frequent hand hygiene. Furthermore, skin protective additives in hand hygiene products and ways how to prevent these skin disorders are elaborated. Materials and methods: A collection of articles in English and German was compiled from different data bases such as pub-med, google scholar and ProQuest. With the main focus on articles and studies from 2000 to the year 2020. Tasks of work: check and analyse the composition of hand hygiene products and describe the correct application of them. Research and collection of data about the most common skin disorders in healthcare workers and summarize ways how prevent them. Key results / Conclusion: With this literature review it was possible to identify several skin problems caused by frequent hand hygiene procedures. And the best way to prevent them is to use alcohol-based hand disinfectants as the main hand hygiene regime and to reduce hand washing with soap and water to a minimum. Furthermore, emollients in the hand hygiene product and regular application of hand creams promote skin recovery. Recommendations for future work: future research should focus on which soap formulations have little or no negative effect on the skin when used frequently.en-UK
dc.language.isoen-UK-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectroku higiēnalv-LV
dc.subjectroku apstrāde ar spirtu saturošu līdzeklilv-LV
dc.subjectziepeslv-LV
dc.subjectādas slimībaslv-LV
dc.subjectkairinājuma kontaktdermatītslv-LV
dc.subjectalerģiskais kontaktdermatītslv-LV
dc.subjectprevencijalv-LV
dc.subjecthand hygieneen-UK
dc.subjectalcohol-based hand ruben-UK
dc.subjectsoapen-UK
dc.subjectskin disordersen-UK
dc.subjectirritant contact dermatitisen-UK
dc.subjectallergic contact dermatitisen-UK
dc.subjectpreventionen-UK
dc.titleHand Hygiene under Health Care Conditions using Alcohol-Based Hand Rubs and Liquid Non-Antimicrobial Soap and their Effect on the Skin and Possibilities to Prevent Negativ Long-Term Effectsen-UK
dc.title.alternativeRoku higiēna veselības aprūpes apstākļos, izmantojot spirtu saturošas roku berzes un šķidras pretmikrobu ziepes un to iedarbību uz ādu un iespējas novērst negatīvas ilgtermiņa sekaslv-LV
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.