Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.139-151
Title: Intelektuālā īpašuma aizsardzības loma valstu ekonomikas izaugsmē
Other Titles: Role of Intellectual Property Protection in the Growth of National Economies (Abstract)
Authors: Vindele, Liene
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: intellectual property;copyright;counterfeits;innovation;economic growth;intelektuālais īpašums;autortiesības;viltojumi;inovācijas
Issue Date: 2021
Publisher: Rīga Stradiņš University
Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2021, Nr. 1 (19). 139.–151. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.139-151
Series/Report no.: Socrates 2021, 1 (19)
Abstract: Today, innovations and their effective use in the development of the company are crucial not only for the competitiveness of the company itself, but also for the competitiveness of the country. Recent research shows that, as intellectual property policies evolve, companies are increasingly developing intellectual property strategies in order to benefit more and more from the innovative products they develop. In addition, these companies, which use intellectual property in their operations, are more economically competitive, which also increases the country’s competitiveness. That way, policy makers seek to improve the regulation of intellectual property in order to foster innovation and economic growth. However, although the protection of intellectual property rights has been recognised for centuries as important for economic development and innovation, the number of infringements and counterfeits continues to rise every year, causing millions of losses.
Ņemot vērā intelektuālā īpašuma politikas attīstību, uzņēmumi arvien biežāk izstrādā intelektuālā īpašuma stratēģijas, lai varētu iegūt arvien lielāku labumu no to izstrādātajiem inovatīvajiem produktiem. Ir pierādīts, ka uzņēmumi, kuri savā darbībā izmanto intelektuālo īpašumu, ir ekonomiski konkurētspējīgāki, un tas paaugstina arī valsts konkurētspēju. Mūsdienās inovācijām un to efektīvai izmantošanai uzņēmuma attīstībā ir izšķiroša nozīme ne tikai paša uzņēmuma, bet arī valsts konkurētspējai. Tādēļ politikas veidotāji, lai veicinātu inovāciju un ekonomisko izaugsmi, cenšas pilnveidot intelektuālā īpašuma regulējumu. Lai arī jau gadsimtiem ilgi tiek atzīts, ka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir svarīga ekonomiskajai attīstībai un inovācijām, tomēr pārkāpumu un viltojumu skaits katru gadu turpina palielināties, radot miljoniem eiro lielus zaudējumus.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.139-151
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2021, 1 (19)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-19_12_Vindele_139-151.pdf208.38 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons