Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.2016.X.12
Title: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja loma starptautisko medicīnas vēstures muzeju sakaru veicināšanā
Other Titles: Role of Riga Pauls Stradins Museum of History of Medicine in Establishing International Cooperation among Medicine History Museums
Authors: Salaks, Juris
Keywords: starptautiskā sadarbība;PSRS;Rietumeiropa;Rietumberlīnes Brīvā universitāte;EAMHMS;ISHM;muzejs;eksponātu deponēšana
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Abstract: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja tradicionālie starptautiskie sakari būtiski pārmainījās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Laikā, kad Latvija bija iekļauta PSRS sastāvā, sadarbe ar citām republikām un padomju valsts lielākajiem medicīnas vēstures centriem un muzejiem Maskavā, Ļeņingradā, Kijevā, Kauņā, Tbilisi un citur netika uzskatīta par starptautisku sadarbību. Izņēmums bija Baltijas zinātņu vēstures konferences. Šo tradīciju 1958. gadā iedibināja profesors Pauls Stradiņš. Mūsdienās tās pulcē zinātņu vēstures pētniekus no visa Baltijas jūras reģiona. Saiets 2014. gadā pirmo reizi notika ārpus trīs Baltijas valstu robežām – Helsinkos, bet 27. konference notika Rīgā un Jelgavā.
DOI: 10.25143/amhr.2016.X.12
Appears in Collections:Volume 10 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.2016.X.235-248.pdf290.59 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.