Title: Saistība starp nakts darbu un depresijas simptomu biežumu medicīnas darbiniekiem
Other Titles: Association between night work and frequency of depressive symptoms among medical professionals
Authors: Gunta Ancāne
Eduards Jurovskis
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: Nakts darbs;depresija;Night work;depression
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Nakts darbs ir darbs, kurš tiek veikts ilgāk par divām stundām laika posmā no pulksten 22:00 līdz 6:00. Nakts darbs ietekmē cirkadiāno hronobioloģisko ritmu izraisot miega traucējumus, nogurumu, pazeminātu pašsajūtu un palielina dažādu slimību attīstības risku [4]. Pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp nakts darbu un depresijas simptomu biežumu medicīnas darbiniekiem. Lai sasniegtu pētījuma mērķi tika veikts kvantitatīvs šķērsgriezuma pētījums, pielietojot Slimnīcas trauksmes un depresijas skalu (HADS). Pētījuma dalībnieki bija Liepājas Reģionālās slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas darbinieki. Kopumā tika aptaujāti 100 respondenti, kuru vecums bija robežās no 22 līdz 75 gadiem ar vidējo darba stāžu 17,83 gadi. Par statistiski nozīmīgu rezultātu tika uzskatīta p vērtība <0,05. Pētījuma rezultāti liecina, ka nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp nakts darbu un depresijas simptomu biežumu medicīnas darbinieku vidū. Netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības depresijas simptomu biežumā nevienā subgrupā, proti, profesiju, attiecību statusa, dzimuma, vecuma un darba stāža vidū.
Night work is defined by working for at least 2 hours during the night time period between 22:00 and 6:00. Working the night shift interferes with the circadian chronobiological rhythm, causing sleep disturbances, fatigue, and diminished wellbeing, and increases the risk of serious disease [4]. The aim of the research was to examine association between night work and frequency of depressive symtoms among medical professionals. In order to attain the objective of the research, a quantitative, cross-sectional research was carried out by using Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) . The participants of this study were medical professionals of Pauls Stradins Clinical University Hospital and Liepaja Regional hospital. Overall 100 respondents were surveyed, their age was from 22 to 75 years and the average length of service- 17,83 years. Probability value <0.05 was considered to be statistically significant. Overall, the results of the research do not show association association between night work and depressive symtoms among medical professionals. No statisticaly significant differences were found in frequency of depressive symptoms among various subgroups: profession, marital status, gender, age and lenght of service.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPDs Eduards Jurovskis pielikums galvojums un ētikas komisijas atļauja.pdfNoslēguma darba pielikums444.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Medicinas_fakultate_MF_2021_Eduards_Jurovskis_025259.pdfStudējošā pētnieciskais darbs861.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
SPDs Eduards Jurovskis pielikums anketa.pdfNoslēguma darba pielikums677.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.