Title: Late Disease of Lyme Borreliosis
Other Titles: Laima Boreliozes vēlīnā slimība
Authors: Normunds Sūna
Mari Johanne Aa
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Laima slimība;Laima artrīts;Vēlīnā Laima slimība;vēlīna neiroborelioze;hronisks atrofisks akrodermatīts;Borrelia;Pēc Laima slimības sindroms;Borrelia burgdorferi;B. afzelii;B. garinii.;Lyme disease;Lyme arthritis;Late;Lyme disease;late neuroborreliosis;acrodermatitis chronica atrophicans;Borrelia;Post Lyme disease syndrome;Borrelia burgdorferi;B. afzelii;B. garinii.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Laima slimība ir ziemeļu puslodē izplatīta zoonoze. Spiroheta Borrelia ir šīs slimības izraisītājs. Laima slimība var izpausties trīs dažādās stadijās, kas norit ar dažādām klīniskām manifestācijām. Vēlīnā Laima slimība klīniski attīstās pēc vairākiem mēnešiem vai gadiem pēc inficēšanās. Laima artrīts, vēlīna neiroborelioze un hronisks atrofisks akrodermatīts ir vēlīnas Laima slimības raksturīgas izpausmes. Šī pētījuma mērķis ir iepazīstināt un izvērtēt vēlīnās Laima slimības dažādus klīniskos aspektus, tajā skaitā aplūkot Laimas slimības dažādu formu atšķirīgās klīniskās izpausmes, un ar pētījumos balstītu pieeju aktualizēt šībrīža diagnostiskās grūtības vēlīnas Laima slimības gadījumā. Šajā pētījumā, kas veikts literatūras apraksta veidā, esmu pārskatījusi un analizējusi publicēto literatūru, izmantojot datu bāzes ScienceDirects un Google Scholar. Mani meklētie atslēgas vārdi (angļu valodā) bija “Laima slimība”, “vēlīna Laima slimība”, “Laima artrīts”, “Acrodermatitis chronica atrophicans”, “Neiroborelioze”, “Pēc Laima slimības sindroms”. Esmu iepazinusies arī ar tādiem interneta avotiem kā UpToDate, Clinical Key, CDC un Legehandboka. Šī pētījuma rezultātā ir izveidots pārskats par Laima slimības dažādām klīniskām izpausmēm un to prevalenci vēlīnas slimības formas gadījumā. Esmu izklāstījusi dažādus aspektus Laima slimības diagnostikā un ārstēšanā. Esmu apkopojusi datus par aktuālākajiem zinātniskajiem pierādījumiem par to, kā diagnosticēt, ārstēt vēlīno Laima slimību. Esmu aktualizējusi diskusiju par problēmām saistībā ar apzīmējumu “hroniska Laima slimība” un “Laima slimības pēcārstēšanas sindromu”. Ir nepieciešami papildus pētījumi un dati, lai varētu nodrošināt vislabāko diagnostiku un ārstēšanu Laima slimības gadījumā, jo īpaši tās vēlīnā stadijā.
Lyme disease is a zoonotic disease that is common on the northern hemisphere. The causative agent is the spirochete Borrelia. Lyme disease has three different clinical stages with different clinical manifestations. Late Lyme disease presents clinically after months to years being infected. Lyme arthritis, late neuroborreliosis and acrodermatitis chronica atrophicans are the late presentations of late Lyme disease. The aim of this paper is to give an overview of different clinical aspects and manifestations of late Lyme disease as well as showing current difficulties in the diagnosis using available research data. In this paper the databases “ScienceDirect” and “Google Scholar” have been used to look for current literature. The key words for searching have been “Lyme disease, Late Lyme disease, Lyme arthritis, Acrodermatitis chronica atrophicans, Neuroborreliosis, Post Lyme disease syndrome.” Internet sources like UpToDate, Clinical Key, CDC and Legehandboka has been used, too. The result of this paper is a review on the different clinical presentations and their prevalence in late Lyme disease. It shows different aspects of diagnosis and treatment of late Lyme disease. The current scientific evidence, on how to treat and diagnose Lyme disease at different stages, is provided. The presented results aim to bring up a debate about the challenges on the term chronic Lyme disease and post treatment Lyme disease syndrome. More research and data are still needed to be able to give the best appropriate diagnostic tools and treatment in Lyme disease, especially in late Lyme disease
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.