Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/rsu-jur-polic_2020-2021_bdk
Title: Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Policijas darbs” noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi (2020./2021. mācību gads)
Authors: Gribova, Angelina
Āre, Ģirts
Briņķis, Andris
Frīdvalde, Judīte
Graudiņa, Kristīne
Ose, Ieva
Krafte, Agnese
Smiltene, Annija
Šteinberga, Dace
Rupeiks, Mārtiņš
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte
Keywords: Bakalaura studiju programma “Policijas darbs”;Noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Policijas darbs” noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi (2020./2021. mācību gads). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. 87 lpp. doi:10.25143/rsu-jur-polic_2020-2021_bdk
Abstract: Lai policijas darbinieku pētnieciskajos darbos iegūtā informācija, secinājumi un priekšlikumi būtu apzināti un izsvērta to lietderība praktiskai izmantošanai, RSU Juridiskā fakultāte kopā ar Izdevniecības un poligrāfija nodaļu ir izstrādājušas “Noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumus”. Izdevumā apkopoti labākie profesionālās bakalaura studiju programmas “Policijas darbs” studentu pētījumi dažādos policijas darba virzienos ar pamatotiem secinājumiem un konstruktīviem priekšlikumiem normatīvās bāzes uzlabošanā. Valsts policijas amatpersonu izvēlētās pētniecisko darbu tēmas ir aktuālas noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā. Pētījumos iegūtā informācija ir pietiekami inovatīva un specifiska, savukārt tajot gūtie rezultāti var būt lietderīgi Valsts policijas darbības pilnveidošanā.
DOI: https://doi.org/10.25143/rsu-jur-polic_2020-2021_bdk
ISBN: 978-9934-563-78-2 (electronic)
978-9934-563-77-5 (printed)
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Noslēguma darbu kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
IPD-1115_Polic-Bak-kopsav_NETAM.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons