Title: Skats uz Covid -19 ārstēšanu no psihiatrijas viedokļa.
Other Titles: View on COVID-19 treatment from a psychiatric perspective
Authors: Santa Purviņa
Kristīna Bite
Farmācijas fakultāte
Faculty of Pharmacy
Keywords: COVID-19;psihiatrija;psihotropo medikamentu mijiedarbības;COVID-19;psychiarty;psychotropic drug interactions
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: COVID-19 ir galvenā problēma šobrīd, kas skar visas medicīnas jomas, arī psihiatriju. COVID-19 pandēmija ir radījusi jaunus izaicinājumus psihiatrisko pacientu aprūpē, gan arī to pacientu aprūpē, kuri pirmo reizi saskaras ar psihiskās veselības traucējumiem. Darba mērķis ir analizēt pieejamos literatūras materiālus par COVID-19 ietekmi uz psihiskiem traucējumiem un iespējamām COVID-19 ārstēšanā izmantoto medikamentu mijiedarbībām ar psihotropajiem medikamentiem.. Metodes, kuras tika izmantotas šī darba uzrakstīšanā ir zinātnisko publikāciju apskats saistībā ar COVID-19 un psihiatriju. Kopā tika apskatītas 64 publikācijas un vadlīnijas COVID-19 ārstēšanā. Rezultāti tika atspoguļoti jau zināmu un potenciālo mijiedarbību veidā.
COVID-19 is a major problem today that affects all areas of medicine, including psychiatry. The COVID-19 pandemic has created new challenges for the care of psychoatrial patients, as well as for the care of patients experiencing mental health problems for the first time. The aim of this study was to analyze the available literature on the effects of COVID-19 on psychiatry and the possible interactions of COVID-19 treatment drugs with psychotropic drugs in order to predict the possible outcomes that may occur when these drugs are used together. The methods used in writing this paper were a review of scientific publications related to COVID-19 and psychiatry. A total of 64 publications and guidelines for the treatment of COVID-19 were reviewed. The results were presented in the form of known and potential interactions.
Description: Klīniskā farmācija
Clinical Pharmacy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.