Title: Positive Radiological Sign Rate of Patella Dislocation at the Emergency Department in Primary Knee Assesment after Patella Dislocation
Other Titles: Pozitīvas radioloģiskas pazīmes biežums, primāri novērtējot ceļa kaula mežģījumu uzņemšanas nodaļā
Authors: Ēriks Ozols
Aasim Gulzar Hagroo
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Patelofemoråla dislokåcija;femorålais kondilis;radiologiska izmeklesana;atkārtošanās biežums.;Patellofemoral Dislocation;Femoral condyle;Radiologic assessment;Recurrence rates.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Patellofemorālā nestabilitāte ir sarežģīta problēma, kas ir īpaši izplatīta starp atlētiskām pusaudzēm. Palielināts skaits atkārtotu dislokāciju tiek novērots starp jauniešiem, kuriem ir vai nu strukturālas patoloģijas, troheālā displāzijā, hiperflexitāte vai pārlieku stingras vai vaļīgas mediālās patellārās saites. Pētījumos ir ziņots par astoņas reizes augstāku atkārtošanās līmeni pēc primāras konservatīvas ārstēšanas, salīdzinot ar ķirurģisko ārstēšanu. Mediālās patellofemorālās saites rekonstrukcija uzrādīja labu prognozi, tikai vienam no 15 pacientiem attīstoties atkārtotai nestabilitātei.
Patellofemoral instability is a complex management problem, especially prevalent in athletic adolescent females. Increased dislocation recurrence is seen in young people with either structural abnormalities of trochlear dysplasia, hyperlaxity, deficient or lax medial patellar restraints or tight lateral patellar restraints. Studies have reported eight times higher recurrence rates after primary conservative management compared to surgical treatment. Medial Patellofemoral Ligament reconstruction showed good prognosis with one of 15 patients developing recurrent instability.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final abstract SubmittedV2.pdfNoslēguma darba pielikums34.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Arvalstu_studentu_nodala_SSNMFz_2020_Aasim_Gulzar_Hagroo_023927.pdfStudējošā pētnieciskais darbs4.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.