Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2016-07_pdk
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPilmane, Māra-
dc.contributor.advisorSkaģers, Andrejs-
dc.contributor.authorVamze-Liepiņa, Jolanta-
dc.date.accessioned2020-11-13T09:00:59Z-
dc.date.available2020-11-13T09:00:59Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVamze-Liepiņa, J. 2016. Reaktogenitātes raksturojums attālinātos laika periodos pēc kaulaudu aizvietojošo biomateriālu implantācijas: Promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – morfoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2016-07_pdk-
dc.identifier.other1-69-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/2603-
dc.descriptionPromocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institutā. Aizstāvēšana: 2016. gada 7. jūlijā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.-
dc.description.abstractPatoloģiju un traumu izraisītu mutes dobuma funkcionālu un estētisku defektu novēršana ir joprojām aktuāla stomatoloģijas prakses daļa Latvijā un arī citās pasaules valstīs. Šīs problēmas risināšanā kā vieni no pamatlīdzekļiem tiek izmantoti dažāda veida implantāti, bet, lielākoties, tie ir kalcija fosfātu saturoši materiāli. Paralēli tam norit arī pētniecības darbs, galvenokārt, implantātu kvalitatīvo īpašību uzlabošanā. Neskatoties uz to, kaulaudus aizvietojošo biomateriālu izmantošanas iespēju pētniecība stomatoloģijā un ortopēdijā joprojām ir aktuāla pasaulē un arī Latvijā. Darba mērķis bija analizēt eksperimentālo dzīvnieku audu lokālo reakciju morfoloģiskos faktorus un to izmaiņas dažādā laikā pēc kaulaudu aizvietojošo biomateriālu implantācijas. Pētījumā tika iekļauti 19 dzīvnieki, kopumā iegūti 33 eksperimentālie paraugi no biomateriālu implantācijas zonas un 12 kontroles paraugi. Dzīvniekiem tika implantēti nekomerciālie – RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrā izveidotie biomateriālu implantāti un komerciālais materiāls un pēc 3, 4,5, 6 un 8 mēnešiem tika veikta dzīvnieku eitanāzija un kaulaudu paraugu izņemšana. Audu paraugu morfoloģiskā rutīnā izmeklēšanā tika konstatēta jauna kaula veidošanās trīs mēnešus pēc nepārklātas hidroksiapatīta (HAP) tabletes, ar polikaprolaktonu (PCL) pārklātas hidroksiapatīta tabletes, polimetilmetakrilāta (PMMA) cementa un neapdedzinātu HAP granulu implantācijas bez plašām kaula resorbcijas zonām, kas liecina par minēto materiālu izteiktāku osteoinduktivitāti salīdzinājumā ar dažādiem trikalcija fosfāta cementiem. Kaulaudu paraugos tika noteikti antimikrobo proteīnu β-Defensīnu-2 (βDef-2), proinflamatoros citokīnus – interleikīnus (IL)-1, IL-6, IL-8, antiinflamatoro citokīnu IL-10, kaula pamatvielas proteīnu – osteopontīnu (OP) un osteokalcīnu (OC), kaula morfoģenētisko proteīnu (BMP-2/4) un šūnu funkcionālās aktivitātes rādītāju – osteoprotegerīnu (OPG) ekspresējošie osteocīti, kā arī apoptotiskie osteocīti, kuru daudzums 3, 4,5, 6 un 8 mēnešos bija variabls. Datu analīze uzrādīja statistiski ticamu BMP-2/4 ekspresiju trīs mēnešus pēc HAP un to saturošu materiālu implantācijas, kas liecina par ekspresijas selektivitāti atkarībā no biomateriāla veida. Apoptoze aktīvāk izpaužas 3 mēnešus pēc implantācijas, kad implantātu apvidū tika konstatēts arī statistiski ticami lielāks apoptotisko osteocītu un proinflammatorā citokīna IL-1 saturošo osteocītu skaits un prevalējoša selektivitāte ir raksturīga HAP biomateriālam.-
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitāte-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectZinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – morfoloģija-
dc.subjectpromocijas darba kopsavilkums-
dc.titleReaktogenitātes raksturojums attālinātos laika periodos pēc kaulaudu aizvietojošo biomateriālu implantācijas. Promocijas darba kopsavilkums-
dc.title.alternativeCharacteristics of Reactogenicity in Distant Time Periods After Implantation of Bone Tissue Substituting Biomaterials. Summary of the Doctoral Thesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/prom-rsu_2016-07_pdk-
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2016-07_Vamze-Liepinja-Jolanta_PDK_16-144.pdf775.92 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons