Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-09_pd
Title: Naga funkcionālās vienības pārmaiņas onihomikozes pacientiem. Promocijas darbs
Other Titles: Changes of Functional Unit of the Nail for Patients of Onyhomycosis. Doctoral Thesis
Authors: Pilmane, Māra
Ķīsis, Jānis
Zaikovska, Olga
Keywords: Zinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – morfoloģija;promocijas darbs
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Zaikovska, O. 2015. Naga funkcionālās vienības pārmaiņas onihomikozes pacientiem: Promocijas darbs: apakšnozare – morfoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-09_pd
Abstract: Onihomikozes problēma dermatoloģijā joprojām ir ļoti aktuāla. Jauno medikamentu nav daudz, terapija ir ilgstoša un saistīta ar lielām izmaksām. Terapijas iznākums ir individuāls, bieži novēro recidīvus, tāpēc nepieciešama padziļināta izpratne par procesiem, kas norit nagos. Naga funkcionālā vienība ir interesants, bet sarežģīts izpētes materiāls. Iespējams, ka tāpēc nav rodami raksti par morfoloģiskām pārmaiņām cilvēku nagos sēnīšu infekcijas gadījumā. Šī darba mērķis bija izpētīt naga funkcionālo vienību onihomikozes gadījumā, vērtējot iekaisuma, vaskularizācijas, inervācijas, deģenerācijas, apoptozes, kā arī dabīgās antimikrobās aizsardzības norises. Lai realizētu šos darba uzdevumus, 30 onihomikozes pacientiem tika paņemtas 5 mm lielas naga biopsijas. Iegūto materiālu apstrādāja un veica standarta histoloģiskos krāsojumus: ar hematoksilīnu / eozīnu un periodisko skābes Schiff reakciju, kā arī dažādu faktoru imūnhistoķīmiskās reakcijas, izmantojot biotīna–streptavidīna metodi. Papildus tika lietota TUNEL metode apoptozes noteikšanai. Kontrolei tika izmantoti piecu līķu nagi. Nokrāsotie preparāti tika analizēti, lietojot gaismas mikroskopijas tehniku. Imūnhistoķīmiski noteikto struktūru relatīvā daudzuma apzīmēšanai tika lietota puskvantitatīvās skaitīšanas metode. Statistiskai apstrādei tika izvēlētas neparametriskās statistikas metodes. Pēc rangu skalas lielumiem tika aprēķināts Spīrmena korelācijas koeficients un Kendela (Kendall) tau-b tests. Kvalitatīvā saistība tika novērtēta kā vāja, vidēja vai cieša. Rezultāti atklāja, ka onihomikozes skartos nagos ir izteikti pārragošanās traucējumi un sēnīšu elementi, turklāt pārskata izmeklējuma un PAS (periodiska skābes Schiff reakcija) kombinācija izrādījās precīza metode sēnīšu infekcijas apstiprināšanai. Imūnhistoķīmiskie krāsojumi deva inovatīvu informāciju par neizmainītu inervācijas līmeni un pastiprinātu vaskuloģenēzes procesu norisi, intensīvu IL-6 un IL-10 citokīnu un antimikrobo peptīdu hBD-2 izdali onihomikozes skartos nagos, kā arī par nozīmīgu audu restrukturizāciju un šūnu apoptozi šīs infekcijas gadījumā.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Morfoloģijas katedrā. Aizstāvēšana: 2015. gada 1. jūnijā plkst. 9.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-09_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2015-09_Zaikovska-Olga_PD_15-108.pdf8.83 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons