Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-26_pdk
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVētra, Jānis-
dc.contributor.authorKoļesova, Oksana-
dc.date.accessioned2020-11-12T17:42:16Z-
dc.date.available2020-11-12T17:42:16Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationKoļesova, O. 2014. Cilvēka mazā iegurņa dzimumatšķirības un vecuma izmaiņas: promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – morfoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-26_pdklv_LV
dc.identifier.other1-50-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/123456789/2488-
dc.descriptionPromocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Morfoloģijas katedrā. Aizstāvēšana: 2014. gada 6. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.lv_LV
dc.description.abstractPromocijas darbs „Cilvēka mazā iegurņa dzimumatšķirības un vecuma izmaiņas” ir veltīts trīs pamatjautājumiem: iegurņa uzbūves dzimumatšķirībām, kas izpaužas izmēru vidējos rādītājos, izkliedēs un iegurņa parametru sakarību ciešumā, iegurņa dobuma šaurākās vietas prognozei un novecošanās tendencēm iegurņa telpiskajā arhitektūrā. Būtiskā promocijas darba atšķirība no iepriekšējiem darbiem, kuri demonstrē iegurņa parametru dzimumatšķirības uz iegurņa kaulu kolekcijām, ir iegurņa dobuma parametru noteikšana dzīvo cilvēku paraugkopai. Cilvēka iegurņa uzbūves rekonstrukcija ar individuālo iegurņa savienojumu biezumu, kā arī parametru noteikšana dažādās iegurņa dobuma plaknēs, bija iespējama, izmantojot mūsdienu metodi – trīsdimensiju datortomogrāfijas kaulu rekonstrukciju un pelvimetriju. Lai izvērtētu iegurņa dobuma dzimumatšķirības, darbā tika noteikti sagitālie un šķērsizmēri četrās slīpās aksiālajās plaknēs (ieejas, locītaviedobumu centru, sēžas kaulu smaiļu un izejas līmeņos), kā arī četri iegurņa leņķi (iegurņa inklinācijas leņķis, krustu kaula slīpuma leņķis, kaunuma leņķis un krustu kaula anatomiskās orientācijas leņķis). Ņemot vērā, ka pētījuma dalībniekiem netika noteikti vispārējie antropometriskie rādītāji, iegurņa dobuma parametru salīdzināšanai tika izskaitļoti četri indeksi, kas parāda izmēru proporciju neatkarīgi no ķermeņa garuma. Savukārt, lai demonstrētu atšķirības mazā un lielā iegurņa saistībās, kā arī ķermeņa dzimumdimorfisma izpausmi, tika izmērīti trīs lielā iegurņa šķērsizmēri un krūškurvja platums 10-to ribu līmenī. Parametru dzimumdimorfisms tika pētīts vidējos izmēros un to izkliedēs. Tika izvirzīta hipotēze, ka parametrs ar mazāku izkliedi sievietēm nekā vīriešiem atrodas iegurņa dobumā sēžas kaulu smaiļu līmenī. Lai raksturotu iegurņa dobuma parametru savstarpējo saistību, darbā tika noteikts šaurākās iegurņa dobuma vietas izmēru (sēžas kaulu smaiļu līmenī) regresijas modelis atkarībā no lielā iegurņa un citiem mazā iegurņa izmēriem. Iepriekš tas bija pētīts, izmantojot tikai korelatīvas sakarības. Kaulainā iegurņa vecuma izmaiņas zinātniskā literatūrā ir maz aprakstītas. Iepriekšējos pētījumos ir informācija par krustu kaula novietojuma izmaiņām dzīves laikā, bet nav aprakstīts, kā mainās iegurņa dobuma parametri atkarībā no vecuma gan sagitālajā, gan koronārajā plaknē dažādos līmeņos. Darbā tiek izvirzīta arī hipotēze, kas paredz atšķirīgas tendences iegurņa dobuma parametru vecuma izmaiņās sievietēm un vīriešiem, ņemot vērā iegurņa uzbūves dzimumdimorfismu. Promocijas darbā tika izveidota paraugkopa no 392 cilvēkiem (181 vīrieša un 211 sievietēm) vecumā no 18 līdz 84 gadiem, kam tika veikta vēdera dobuma un mazā iegurņa orgānu datortomogrāfijas izmeklēšana periodā no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada novembrim stacionāra „Gaiļezers” Radioloģijas nodaļā (Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca). Pelvimetrija tika veikta retrospektīvi, izmantojot trīsdimensiju iegurņa datortomogrāfijas attēlus. Galvenie promocijas darba rezultāti parāda nevienmērīgas dzimumatšķirības dažādos mazā iegurņa līmeņos. Sēžas kaulu smaiļu līmenī tika konstatēti visaugstākie dzimumdimorfisma koeficienti kā arī mazākā izmēru proporcijas indeksa izkliede sievietēm nekā vīriešiem, kas atbilst izvirzītai hipotēzei. Atklātas proporciju izkliežu dzimumatšķirības iepriekš netika aprakstītas un apliecina intensīvāku sieviešu iegurņa adaptāciju evolucionārajām izmaiņām šajā dobuma līmenī. Pētījuma rezultāti arī demonstrē dzimumatšķirības mazā iegurņa telpiskajā arhitektūrā. Ir konstatēts, ka sievietēm iegurņa dobuma parametri ir ciešāk saistīti savā starpā nekā vīriešiem. Abiem dzimumiem klīniski nozīmīgie iegurņa dobuma izmēri (sagitālais un šķērsizmērs sēžas kaulu smaiļu līmenī) ir ciešāk saistīti ar citiem iegurņa dobuma parametriem, bet nav pietiekoši cieši saistīti ar lielā iegurņa izmēriem un diagonālo konjugātu (conjugata diagonalis). Tas parāda, ka šie izmēri nav precīzie iegurņa šaurākās vietas parametru prognostiskie rādītāji. Pretēji izteiktajai hipotēzei par atšķirīgām iegurņa parametru izmaiņām novecojot, promocijas darbā tika konstatētas kopējās vecuma izmaiņas abiem dzimumiem. Izņēmums ir indekss, kas raksturo iegurņa dobuma formu sēžas kaulu smaiļu līmenī. Šis parametrs vīriešiem ar vecumu samazinās, bet sievietēm nemainās, kas papildina izpratni par mazā iegurņa dzimumdimorfismu. Kopumā ar vecumu kaulainā iegurņa uzbūvē notiek pārmaiņas, kas ietekmē gan sagitālos, gan frontālos iegurņa dobuma izmērus. Abiem dzimumiem ar vecumu paliek nemainīgs attālums starp gūžas kaulu locītaviedobumu centriem. Nemainīgs iegurņa rotācijas centru novietojums frontālajā plaknē var nodrošināt efektīvu pārvietošanās iespēju visas dzīves laikā.lv_LV
dc.description.sponsorshipPromocijas darbs ir izstrādāts ar ESF projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” atbalstu, vienošanās Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009.lv_LV
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv_LV
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectpromocijas darba kopsavilkumslv_LV
dc.subject.otherZinātnes nozare – medicīna; apakšnozare – morfoloģijalv_LV
dc.titleCilvēka mazā iegurņa dzimumatšķirības un vecuma izmaiņas. Promocijas darba kopsavilkumslv_LV
dc.title.alternativeThe Sexual Dimorphism and Age-Related Changes of the Lesser Pelvis in Human. Summary of the Doctoral Thesisen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-26_pdk-
Appears in Collections:2010.–2014. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2014-26_Koljesova-Oksana_PDK_14-184.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons