Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-27_pd
Title: Hroniska pankreatīta gaitas smaguma novērtēšana un kombinētā medikamentozā terapija ar pankreatīnu, protonu sūkņa inhibitoru un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli. Promocijas darbs
Other Titles: Assessment of Chronic Pancreatitis Course Severity and Combined Medical Treatment Using Pancreatin, Proton Pump Inhibitor and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug. Doctoral Thesis
Authors: Orļikovs, Grigorijs
Umnova, Larisa
Keywords: promocijas darbs
Issue Date: 2014
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Umnova, L. 2014. Hroniska pankreatīta gaitas smaguma novērtēšana un kombinētā medikamentozā terapija ar pankreatīnu, protonu sūkņa inhibitoru un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli: promocijas darbs: apakšnozare – internā medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-27_pd
Abstract: Darba mērķis – izstrādāt jaunas hroniska pankreatīta (HP) klīniskās gaitas smaguma un aizkuņģa dziedzera izmaiņu smaguma novērtēšanas metodes un, lietojot pankreatīnu monoterapijā un kombinācijā ar protonu sūkņa inhibitoru, kā arī kombinējot pankreatīnu, protonu sūkņa inhibitoru un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli pacientiem ar HP, noskaidrot efektīvāko no lietotās medikamentozās ārstēšanas variantiem. Prospektīvā randomizētā kontrolētā pētījumā HP klīniskās gaitas un ADz strukturālo pārmaiņu smaguma novērtēšanai tika izstrādātas speciālas metodes, izmantojot klīnisko pankreātisko indeksu (KPI) un vizuālo pankreātisko indeksu (VPI). Pētījuma gaitā KPI un VPI tika pielietotas slimniekiem ar HP medikamentozās terapijas gadījumā. Slimnieki ar HP, kuriem nebija nepieciešama ķirurģiskā un endoskopiskā ārstēšana, tika sadalīti trijās grupās atkarībā no terapijas veida: 1) pankreatīna monoterapijas grupa, 2) pankreatīna un protonu sūkņa inhibitora (PSI) kombinētās terapijas grupa un 3) pankreatīna, PSI un nesteroīdā pretiekaisuma līdzekļa (NSPL) kombinētās terapijas grupa. Pētījuma datu analīze apstiprināja, ka KPI ir objektīvs un valīds instruments HP klīniskās gaitas smaguma, medikamentozās ārstēšanas efektivitātes novērtēšanai un prognozēšanai. Slimniekiem ar HP VPI atspoguļo ADz strukturālo izmaiņu smagumu un var būt lietderīgs, prognozējot nepieciešamību pēc ķirurģiskās ārstēšanas. Analizējot pētījuma rezultātus, tika secināts, ka pankreatīna, PSI un NSPL kombinācija ir efektīvākā HP klīniskās gaitas un slimnieku DzK uzlabošanai, salīdzinot ar pankreatīna monoterapiju un pankreatīna kombināciju ar PSI. Pacientiem ar HP mēnesi ilga pankreatīna, PSI un NSPL kombinācijas terapija ir droša un neizraisa nopietnas blaknes. Šis ir pirmais HP pētījums Latvijā un pasaulē, kurā 1) integrāli un kvantitatīvi novērtēts HP klīniskās gaitas un ADz strukturālo izmaiņu smagums, 2) pielietota HP pankreatīna, PSI un NSPL kombinētā medikamentozā terapija, novērtējot tās efektivitāti, 3) pirmo reizi Latvijā HP slimniekiem dzīves kvalitāte novērtēta ar EORTC QLQ – C30 un QLQ – PAN26 medikamentozās terapijas gadījumā.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedrā. Aizstāvēšana: 2014. gada 3. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-27_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2010.–2014. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2014-27_Umnova-Larisa_PD_14-203.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons