Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.040-050
Title: Policijas veiktās administratīvās aizturēšanas tiesiskums
Other Titles: Legality of Police Administrative Detention
Authors: Matvejevs, Aleksandrs
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību katedra, Latvija
Keywords: administratīvā piespiešana;administratīvā aizturēšana;administratīvās aizturēšanas termiņi;administrative enforcement;administrative detention;term of administrative detention;intoxication
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 40.–50. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.040-050
Series/Report no.: Socrates 2020, 2 (17)
Abstract: Rakstā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar administratīvās aizturēšanas procedūru piemērošanu kā līdzekli administratīvā procesa nodrošināšanai. Balstoties uz prakses analīzi, rakstā tiks atklāta virkne tiesību aktu nepilnību un izvirzīti konkrēti priekšlikumi to pilnveidošanai.
The article deals with the problems connected with application of procedures of administrative detention as a measure of administrative and procedural security. Based on the analysis of practice, the author notes the presence of a number of gaps and conflicts of law. In this connection, to make specific proposals for its improvement.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.040-050
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_04_Matvejevs_040-050.pdf233.54 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons