Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-66-9_IPD-566
Title: Latvijas klīniskais personības tests. Tehniskā rokasgrāmata
Authors: Perepjolkina, Viktorija
Koļesņikova, Jeļena
Mārtinsone, Kristīne
Stepens, Ainārs
Keywords: Latvijas klīniskais personības tests;tehniskā rokasgrāmata;testa skalu psihometriskie rādītāji
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Perepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A. Latvijas klīniskais personības tests: Tehniskā rokasgrāmata. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. 463 lpp. doi:10.25143/ISBN-978-9934-563-66-9_IPD-566
Abstract: LKPT tehniskajā rokasgrāmatā sniegta informācija par Latvijas klīniskā personības testa struktūru, saturu, par testa izstrādes posmiem un testa skalu psihometriskajiem rādītājiem. Grāmata ir paredzēta psihologiem un LKPT lietotājiem
Description: LKPT tehniskā rokasgrāmata ir izstrādāta Valsts pētījumu programmas “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” – apakšprojekts Nr. 5.8.2. “Kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana”, apakšaktivitāte “Jaunas tehnoloģijas – Latvijas daudzdimensiju klīniskā personības testa – izstrāde un pārnese tautsaimniecībā” (2014–2017) – ietvaros
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-66-9_IPD-566
ISBN: 978-9934-563-66-9
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Metodiskie norādījumi un vadlīnijas

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons