Title: Klasiskā muguras masāža kā metode uztvertā stresa mazināšanai
Other Titles: Classic Back Massage - Method of Perceived Stress Reduction
Authors: Līga Ēriksone
Svetlana Štāle
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: muguras masāža;stress;uztvertā stresa skala;stresa vadīšana;back massage;stress;perceived stress scale;stress management
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pasaules Veselības organizācija stresu ir nodēvējusi par “21. gadsimta veselības epidēmiju” (Fink, 2017). No stresa cieš arvien vairāk pasaules iedzīvotāju, un tā negatīvā ietekme kļūst arvien spēcīgāka un izteiktāka. Gan pētnieki, gan masāžas speciālisti, gan sabiedrība uzskata masāžu par “pretindi” stresa simptomu samazināšanai (Moraska et al., 2010). Masāža samazina cilvēka stresa līmeni (Kurebayashi et al., 2016). Masāžai ir pozitīva ietekme arī darba vides radīta stresa līmeņa samazināšanā (Mahdi, Ansari & Negehban, 2019). Praksē novērots, ka klienti visbiežāk un labprātāk izvēlas klasisko muguras masāžu. Apkopojot minēto, pētījumā tika pārbaudīts, vai šīs zonas masāža samazina uztvertā stresa līmeni. Pētījumā piedalījās 10 cilvēki vecumā no 23 līdz 68 gadiem. Katram pētījuma dalībniekam tika veikts četru nedēļu ilgs klasiskās muguras masāžas kurss – divas masāžas nedēļā, kopā astoņas masāžas. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka augstāks stresa līmenis ir sievietēm, cilvēkiem, kuri pēdējā gada laikā ir apmeklējuši muguras vai pilna ķermeņa masāžu un tiem, kuri veic darbu ar fiziska un intelektuāla darba elementiem. Pēc masāžas kursa, visu pētījuma dalībnieku vidējais uztvertā stresa līmeņa skaitliskais novērtējums samazinājās. Tātad klasiskā muguras masāža ir efektīva metode, kuras pielietošana stresa vadīšanā var sniegt ievērojamus pozitīvus rezultātus.
Stress has been dubbed by the World Health Organization as “Health Epidemic of the 21st Century” (Fink, 2017). More and more people in the world are suffering from stress and its negative effects are becoming stronger and more devastating. Researchers, massage practitioners and the general public see massage as the “antidote” to reduce stress symptoms (Moraska et al., 2010). Massage reduces a person's stress level (Kurebayashi et al., 2016). Massage also has a positive effect on reducing work-related stress (Mahdi, Ansari & Negehban, 2019). In practice, it has been observed that clients most often prefer to choose classic back massage. Summing up the above, the study will examine whether massage of this area reduces level of perceived stress. Ten people aged 23 to 68 participated in the study. Each participant received a 4-week classical back massage course – two massages per week, eight massages in total. The results of the study show that higher level of stress is incident for women, people who have had a back or full body massage in the last year and those whose job includes work with physical and intellectual elements. After the massage course, the numerical rating of the average perceived stress level of all study participants decreased. This leads to the conclusion that classical back massage is an effective method, which can produce significant positive results when applied for stress management.
Description: Ārstnieciskā masāža
Medical Massage
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums156.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
5. pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums96.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
3.pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums187.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
1.pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums176.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
4.pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums325.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
6. pielikums.pdfNoslēguma darba pielikums133.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Liepajas_filiale_LFAM_2020_Svetlana_Stale_038176.pdfKvalifikācijas darbs492.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.