Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-65-2_IPD-487
Title: Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti
Authors: Mārtinsone, Kristīne
Regzdiņa-Pelēķe, Laura
Keywords: psiholoģiskā palīdzība Latvijā;psiholoģiskās palīdzības prakse;psiholoģiskās palīdzības speciālisti;psiholoģiskās palīdzības speciālistu izglītība;metamodernisma pieeja;biogrāfiskā metode
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti. Sast. K. Mārtinsone, L. Regzdiņa-Pelēķe. Rīga, RSU, 2020, 297 lpp.
Abstract: Šis izdevums veidots no 55 Latvijā pazīstamu profesionāļu un jauno speciālistu, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību, personīgiem vēstījumiem un atziņām, kas gūtas, gan strādājot praktiski, gan veicot pētījumus, gan arī veidojot šīs prakses ietvaru un piedaloties topošo speciālistu izglītībā. Darba teorētiski metodoloģiskais ietvars veidots atbilstīgi metamodernisma pieejai. Vēstījumu tēmas ir saistītas ar katra pieredzi, profesionālo dzīvi, piederību plašākai sabiedrībai un nākotnes redzējumu, tādējādi, daudzbalsīgi un daudzpusīgi, caur personiskās pieredzes prizmu lūkojoties, tiek sniegts ieskats psiholoģiskās palīdzības prakses, pētniecības un studiju programmu veidošanās un attīstības raksturojumā mūsu valstī. Personīgos vēstījumus uzklausījuši un pierakstījuši studenti vai veidojuši paši stāstu autori. Grāmatā publicētas arī informantu īsbiogrāfijas, kurās iekļautas ziņas par viņu izglītību, nodarbošanos un nozīmīgākajiem darba dzīves pieturas punktiem, kā arī viņu dzīves atziņa vai moto, zīmējumi un vēlējumi lasītājiem.
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-65-2_IPD-487
ISBN: ISBN 978-9934-563-64-5 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-563-65-2 (elektronisks izdevums)
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Collection of articles / Rakstu krājumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
IPD-487_Paspieredze_Elektroniskais_DS.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons