Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŅikita Bezborodovs-
dc.contributor.authorDāvis Edgars Liepa-
dc.contributor.otherMedicīnas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Medicineen-UK
dc.date.accessioned2020-08-14T08:52:49Z-
dc.date.available2020-08-14T08:52:49Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2299-
dc.descriptionMedicīnalv-LV
dc.descriptionMedicineen-UK
dc.descriptionVeselības aprūpelv-LV
dc.descriptionHealth Careen-UK
dc.description.abstractBērnu un pusaudžu eksternalizējoša uzvedība ir svarīgs faktors mentālās veselības izvērtēšanai bērnu psihiatrijā. Diemžēl, Latvijā nav publicētu datu par eksternalizācijas izteiktību un to ietekmējošiem faktoriem. Šajā pētījumā tika izvērtēta Bērnu klīniskās Universitātes Slimnīcas psihiatrijas nodaļas 71 pacienta eksternalizējoša uzvedība un iespējami tās ietekmējoši faktori- pacienta dzimums, ģimenes pārticības līmenis un augsta riska uzvedība. Tika izmantota anketēšanas metode ar skrīninga instrumentu SDQ-9 (Strengths and Difficulties Questionairre) eksternalizācijas noteikšanai un papildus jautājumi no HBSC (Starptautiskais Skolēnu veselības paradumu pētījums) anketas, lai noteiktu riska faktorus. Pretstatā zinātniskajai literatūrai, pētnieciskajā grupā netika atrastas atšķirības eksternalizācijas izteiktībā atkarībā no dzimuma vai pārticības līmeņa. Tika atrasta statistiski nozīmīga atšķirība psihotropu vielu lietošanā starp pacientiem atkarībā no eksternalizējošas uzvedības. Precīzāk- pacientiem ar augstu hiperaktivitāti tika novērota agrīna alkohola lietošana un biežāk lietotas tādas apreibinošas vielas kā tabaka, alkohols un marihuāna.lv-LV
dc.description.abstractExternalizing behavior of children and adolescents is an important factor in assessing mental health in child psychiatry. Unfortunately, in Latvia there is no published data on the expression of externalization and the factors influencing it. This study evaluated the externalizing behavior of 71 patients in the Psychiatry Department of the Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīca and the factors that may influence it, such as gender, familial affluence, and high-risk behavior. A questionnaire method with the screening tool SDQ-9 (Strengths and Difficulties Questionairre) was used and additional questions from the HBSC (Health Behavior in School-aged Children) questionnaire were used to identify risk factors. In contrast to the scientific literature, the study group found no differences in the degree of externalization by gender or familial affluence. A statistically significant difference was found in the use of psychotropic substances by patients in terms of externalizing behavior. More specifically, patients with high hyperactivity experienced early alcohol use and more frequently used intoxicants such as tobacco, alcohol and marijuana.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectPsihiatrijalv-LV
dc.subjectpusaudžilv-LV
dc.subjectbērnilv-LV
dc.subjectUDHSlv-LV
dc.subjectSDQlv-LV
dc.subjectalkoholslv-LV
dc.subjecttabakalv-LV
dc.subjectmarihuānalv-LV
dc.subjectPsychiatryen-UK
dc.subjectteenagersen-UK
dc.subjectchildrenen-UK
dc.subjectADHDen-UK
dc.subjectSDQen-UK
dc.subjectalcoholen-UK
dc.subjecttobaccoen-UK
dc.subjectmarijuanaen-UK
dc.titleEksternalizējošo sūdzību izteiktība, un to ietekmējošie faktori bērniem un pusaudžiem, kas saņem stacionāra aprūpi bērnu psihiatrijas nodaļālv-LV
dc.title.alternativePrevalence and risk factors of externalizing difficulties in children and adolescents receiving inpatient psychiatric careen-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIELIKUMI.pdfNoslēguma darba pielikums752.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Medicinas_fakultate_MF_2020_Davis_Edgars_Liepa_022112.pdfStudējošā pētnieciskais darbs1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.