Title: Celiakijas attīstības profilakse
Other Titles: The prevention of Coeliac Disease
Authors: Ieva Puķīte
Christine Haugseth Hoem
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Celiakija;profilakse;Celiac Disease;prevention
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ievads: Celiakija ir hroniska, mūža garumā sastopama autoimūna slimība. To raksturo gan zarnu, gan ārpus zarnu trakta izpausmes, bet tā var būt arī asimptomātiska. Šie celiakijas slimnieki netiek diagnosticēti, tādējādi izpaužas celiakijas aisberga fenomens, kad redzam tikai pacientus ar simptomiem. Celiakijas izplatība pieaug, tāpēc nepieciešams aktualizēt slimības profilaksi, lai samazinātu saslimstību un mirstību. Mērķi: Literatūras apskata mērķi ir apkopot un novērtēt pieejamās zināšanas par iespējamiem primārajiem, sekundārajiem un terciārajiem profilakses pasākumiem celiakijas attīstībā, kā arī novērtēt nediagnosticētas celiakijas sekas. Materiāli un metodes: Literatūras apskats ir veikts, izmantojot dažādus žurnālus, grāmatas un zinātniskus rakstus. Rezultāti: Saskaņā ar izpētīto literatūru, nav pārliecinošu pierādījumu par primārās profilakses iespējām. Joprojām tiek vērtēta mikrobiotas loma patoģenēzē, tāpēc nākotnē tās iespējamo modifikāciju varētu izmantot primārai profilaksei. Sekundārā profilakse, piemēram, skrīnings, izmantojama paaugstināta riska indivīdiem, nevis vispārējā populācijā. Bezglutēna diēta ir vienīgā terciārās profilakses iespēja. Secinājumi: Celiakijas primārā profilakse līdz šim brīdim nav iespējama. Sekundārā profilakses, īpaši skrīninga nozīme, ir pretrunīga, un tai nepieciešami tālāki pētījumi. Vislabākā terciārās profilakses metode līdz šim brīdim ir bezglutēna diēta, bet, lai noteiktu citus profilakses pasākumus, ir nepieciešami turpmāki pētījumi.
Background: Celiac Disease is a chronic, lifelong autoimmune disorder. It is characterized by both intestinal and extraintestinal manifestations, but it can also be asymptomatic. Celiac disease represents an iceberg phenomen, where many goes undiagnosed. The prevalence is increasing, substantiating the need of determing possible and proper prevention of the disease to decrease its morbidity and mortility. Objectives: The objective of this literature view is to gather and evaluate the available knowledge about possible and proper primary, secondary and tertiary preventive measures in the development of Celiac Disease. Additionally, consequences of undiagnosed Celiac Disease will be assessed. Materials and methods: This literature review has been completed by the use of different journals, books, and scientific articles. Results: According to the literature studied, there are no possible primary preventive measures for Celiac Disease. The role of the microbiota in the pathogenesis is still being evaluated, and possible modifications of it might lead to some primary preventive measure in the future. Secondary prevention such as screening is done for high-risk individuals, but not for the general population. Gluten-free diet is recommended as tertiary prevention of CD. Conclusions: Primary prevention of Celiac Disease is not possible to this date. Secondary prevention, especially screening is controversial, and needs to be evaluated further. The best tertiary preventive method up to this date is the gluten-free diet, but further research is necessary to establish other preventive measures.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.