Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.1997.III.45
Title: Cauri gadsimtiem laikā un telpā (Jānis Srupulis – Paula Stradiņa balvas laureāts)
Authors: Opalā, Valentīna
Keywords: Jānis Strupulis;Latvijas Zinātņu akadēmija;Paula Stradiņa balva;the Paul Stradiņš prize;Latvia’s Academy of sciences
Issue Date: 1997
Publisher: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Series/Report no.: 3 (22);
Abstract: Par izcilu mediķu un zinātnieku portretu atveidojumu medaļu mākslā Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē Paula Stradiņa balvu kopā ar attiecgu diplomu 1997.gada 21. februārī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs un Latvijas Medicnas akadmijas (AML) Medicīnas vēstures institūts piešķīra tēlniekam Latvijas Zintņu akadmijas goda loceklim Jānim Strupulim. Balvas pieširšanas komisijas sastv ietilpa: M.Anže, docents K.Arons (priekšsēdētājs), A.Dirbe, Dr.med. J.Salaks, akadmiis J.Stradiņš un Dr.med.h.c. A.Viksna. J.Strupula kandidatūru apbalvošanai izvirzja K.Arons. Viņa priekšlikumu atbalstja J.Salaks, J.Stradiņš, kā arī citi ekspertu komisijas loceki.
DOI: 10.25143/amhr.1997.III.45
ISSN: 1022-8012
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Volume 03 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.1997.III.401-403.pdf5.31 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons