Title: Ideational fluency in patients with rheumatoid arthritis.
Other Titles: Ideju raibums pacientiem ar reimatoīdu artrītu.
Authors: Jānis Mednieks
Vladimirs Naumovs
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: cognitive impairment;rheumatoid arthritis;depression;anxiety;ideational fluency;retrieval ability;Cattell-Horn-Carroll theory.;Kognitivie traucējumi;reimatoīds artrīts;depresija;trauksme;ideju raibums;Kattel-Horn-Karroll teorija.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Neiropsihiatriskie simptomi ir labi dokumentēti noteiktām daudzumām iekaisīgo saslimšanu, piemērām sistēmiskai sarkanai vilķēdei. Paaugstināta prevalence kognitīviem traucējumiem un psihiatriskiem simptomiem tika aprakstīta arī pacientiem ar reimatoīdu artrītu. Savukārt, ir limitēts pierādījumu klāsts par to, kādi kognitīvi domēni ir skārti un cik lielā mērā. Šī pētījuma mērķis ir noteikt kognitīvas difunkcijas prevalenci un traucējumus iedeju raibuma domēnā pacientiem ar reimatoīdu artrītu un salidzināt ar to prevalenci kopējā populācijā.
Neuropsychiatric symptoms have been well documented in several systemic inflammatory conditions, e.g: systemic lupus erythematosus. Increased prevalence of cognitive decline and psychiatric issues has been reported in patients with rheumatoid arthritis. However, there is limited evidence which exact cognitive domains are affected and to what degree. This research aims to determine the prevalence of cognitive impairment and impairment in the domain of ideational fluency in patients with RA and compare to the prevalence in a general population.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.