Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.1994.II.15
Title: Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijas nozīme medicīnas attīstībā Latvijā
Other Titles: The Importance of the Petersburg Academy of Military Medicine in the Development of Medicine in Latvia (Summary)
Authors: Prīmanis, Jēkabs
Keywords: the Petersburg Academy of Military Medicine;the Development of Medicine;Latvia;Pēterburgas Kara medicīnas akadēmija;medicīnas attīstība;Latvija
Issue Date: 1994
Publisher: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Series/Report no.: 2 (21);
Abstract: Šaja izdevumā raksts publicēts pēc prof. J.Primaņa manuskripta oriģināla, ko viņš 1970. gadā atsūtua J.Stradiņam. Autora teksts nav labots. Nav arī komentāru, kaut gan atsevišķi autora sniegtie fakti un secinājumi būtu koriģējami. Prof. J.Prīmaņa raksts uzlūkojams ne tik daudz kā vēsturisks pētījums, bet kā laikabiedra liecība un laikmeta dokuments.
DOI: 10.25143/amhr.1994.II.15
ISSN: 1022-8012
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Volume 02 (21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.1994.II.221-239.pdf26.67 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons