Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.1994.II.22
Title: Magda Štaudingere-Voita un Latvija
Other Titles: Magda Staudinger-Woita and Latvia
Authors: redakcijas piezīmes
Keywords: Magda Štaudingere-Voita;Latvija;Magda Staudinger-Woita;Latvia
Issue Date: 1994
Publisher: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Series/Report no.: 2 (21);
Abstract: Krājumā publicēti divi ievērojamās latv ašu izcelsmes bioloģes Dr. Magdas štaudingeres raksti: pirmais raksts ir runa, ko M.Štaudingere noturējusi 1991. gada maija Freiburgā, saņemot Latvijas ZA goda locekles diplomu, otrs - M.Štaudingeres pārdomas viņas 90 gadu jubileja 1992. gada 17. augustā Abus materiālus Dr. M.Štaudingere atsūtījusi prof. J.Stradiņam publicēšanai viņas tēvzemē Latvijā, ar kuru saistitas viņas tēva Dr. O.Voita darbība un daļa viņas agrīno atmiņu.
DOI: 10.25143/amhr.1994.II.22
ISSN: 1022-8012
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Volume 02 (21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.1994.II.287-290.pdf5.46 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons