Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrēna Kurcalte-
dc.contributor.authorAleksandrs Vasiļjevs-
dc.contributor.otherMedicīnas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Medicineen-UK
dc.date.accessioned2020-08-14T08:48:50Z-
dc.date.available2020-08-14T08:48:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1332-
dc.descriptionMedicīnalv-LV
dc.descriptionMedicineen-UK
dc.descriptionVeselības aprūpelv-LV
dc.descriptionHealth Careen-UK
dc.description.abstractPētnieciskā darba tēma “Takotsubo sindroma sastopamība akūta koronārā sindroma pacientu grupā. Klīniskas un EKG prezentācijas analīze. Viena centra pieredze”. Takotsubo sindroms ir reta patoloģija, kura sastopama līdz trim procentiem no visiem pacientiem, kuri tiek hospitalizēti ar akūtā koronārā sindroma (AKS) diagnozi. Latvijā takotsubo sindroms ir maz pētīts un nav pietiekami aktualizēts. Pasaules literatūrā ir daudz raksti, kuros ir aprakstītas takotsubo sindroma (TTS) klīniskas un EKG izpausmes, tas tiek aizvien biežāk atpazīts visā pasaule, bet joprojām netiek pietiekami novērtēts un bieži tiek nepareizi diagnosticēts. Pētnieciskā darba mērķis bija izpētīt takotsubo sindroma sastopamību Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā 2017. gadā, analizēt klīnisko un EKG prezentāciju pacientiem ar takotsubo sindromu un AKS, ka arī salīdzināt iegūtos rezultātus ar literatūras datiem. Klīniskā prezentācija abām patoloģijām ir līdzīgā, izpaužas ar sāpēm krūtīs, elpas trūkumu. Līdz ar to svarīgi atrast atšķirības klīniskajā un EKG prezentācija, lai ātrāk veikt diferenciāldiagnostiku. Izmantotās 652 pacientu, kuri tika hospitalizēti AKS diagnozi, slimības vēstures. No tiem atlasīta TTS grupa, kurā bija 6 pacienti, 100% sievietes ar vecuma mediānu 70 gadi. No pārējiem pacientiem nejaušināti tika atlasīti 68 pacienti, no kuriem 41 (60.3%) bija vīrieši. Vecuma mediāna AKS grupai 71 gads. Tika veikta klīniskas prezentācijas, EKG, augsti jūtīga troponīna analīze, salīdzināšana abās grupās, rezultātu interpretācija. Pētnieciskā darbā tika izdarīti vairāki secinājumi: takotsubo sindroma sastopamība viena centrā Latvijā bija apmēram viens procents, kas atbilst pasaules datiem; tikai pēc klīniskas prezentācijas nevar diferencēt takotsubo sindromu no AKS; TTS izraisītas izmaiņas EKG nav pietiekami specifiskas, lai diferencētu takotsubo sindromu no AKS, bet pusei pacientu takotsubo grupā bija TTS raksturīga pazīmju kombinācija.lv-LV
dc.description.abstractThe topic of this study is "Takotsubo syndrome frequency in acute coronary syndrome patient group. Clinical and ECG presentation analysis. One center experience". Takotsubo syndrome is a rare pathology, with incidence to three per cent of all patients who are hospitalized with the suspected diagnosis of acute coronary syndrome. In Latvia, this syndrome hasn't been studied and actualized enough. In world literature, there are studies which explore the takotsubo syndrome clinical and ECG presentation. This syndrome is more often discovered nowadays all over the world but sometimes diagnostics is challenging, and the syndrome isn’t diagnosed in all cases. Aim of this study was to explore takotsubo syndrome frequency in Riga East clinical university hospital in the year 2017, analyze clinical and ECG presentations in patients with takotsubo syndrome and acute coronary syndrome. Compare data with world literature. Clinical presentation in both syndromes is similar. Patient experience chest pain, dyspnea. It is important to find clinical and ECG presentation differences to make a fast and precise differential diagnosis. In this study, 652 patients' medical histories were used. These patients were hospitalized with a suspicion of the acute coronary syndrome. From these patients, 6 patients have been selected in takotsubo syndrome group. In the takotsubo syndrome group, there were 100% women with a median of age 70. From patients with acute coronary syndrome randomly 68 patients were selected into detailed study. In acute coronary syndrome group, 41 (60.3%) were male. With median age 71. Clinical presentation, ECG and high sensitivity troponin data analysis were made. In this study has been found that Takotsubo syndrome frequency in one center in Latvia is approximately one per cent of total acute coronary syndrome patients’, which correlates with the world data. Using only clinical presentation data is impossible to differentiate Takotsubo syndrome and acute coronary syndrome. ECG on its own doesn't give enough evidence to differentiate between these diseases but half of Takotsubo syndrome patients had specific ECG changes.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectAkūts koronārais sindromslv-LV
dc.subjectelektrokardiogrammalv-LV
dc.subjectstresa kardiomiopātijalv-LV
dc.subjecttakotsubo kardiomiopātijalv-LV
dc.subjecttakotsubo sindromslv-LV
dc.subjectAcute coronary syndromeen-UK
dc.subjecttakotsubo syndromeen-UK
dc.subjecttakotsubo cardiomyopathyen-UK
dc.subjectStress cardiomyopathyen-UK
dc.titleTakatsubo sindroma sastopamība akūta koronāra sindroma pacientu grupā. Klīniskas un EKG prezentācijas analīze. Viena centra pieredze.lv-LV
dc.title.alternativeTakatsubo syndrome incidence in patient group with acute coronary syndrome. Clinical and ECG presentation analysis. Single center experience.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.