Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-61-4_IPD-27
Title: Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzjas studiju programmās
Authors: Mārtinsone, Kristīne
Perepjolkina, Viktorija
Ļubenko, Jeļena
Koļesņikova, Jeļena
Mihailovs, Ivans Jānis
Duhovska, Jana
Silniece, Sanita
Šuriņa, Sanita
Paiča, Inese
Pumpiņa, Baiba
Purvlīce, Baiba
Šneidere, Kristīne
Regzdiņa, Laura
Keywords: maģistra darba noformējums;maģistra darba prezentācijas struktūra;maģistra darbs;maģistra darba strukūra un saturs;metodiskie norādījumi
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Mārtinsone, K., un Šneidere, K. (Zin. red.); K. Mārtinsone, V. Perepjolkina, J. Ļubenko, J. Koļesņikova, J. I. Mihailovs, S. Šuriņa, S. Siliniece, J. Duhovska, I. Paiča, K. Šneidere, B. Purvlīce, B. Pumpiņa, L. Regzdiņa. (2020). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzjas studiju programmās. Trešais, atjaunotais izdevums. RSU, 2020. 101 lpp. doi:10.25143/ISBN-978-9934-563-61-4_IPD-27
Abstract: Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei ir paredzēti Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmu studentiem, taču tos var izmantot arī citu RSU studiju programmu studenti, iepriekš iepazīstoties ar programmas ietvaros noteiktajām prasībām (piemēram, ar literatūras saraksta noformēšanas prasībām). Metodiskie norādījumi izstrādāti saskaņoti ar RSU Nolikumu par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu.
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-61-4_IPD-27
ISBN: 978-9934-563-61-4
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Metodiskie norādījumi un vadlīnijas

Files in This Item:
File SizeFormat 
IPD_538_Psihol-2020_Magistri_noteikumi.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons