Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-57-7_IPD-224
Title: Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei RSU bakalaura psiholoģijas studiju programmā
Authors: Šneidere, Kristīne
Lejiņa, Linda
Ļubenko, Jeļena
Keywords: bakalaura darba izstrāde;darba noformējums;darba prezentācija;darba priekšaizstāvēšana;darba struktūra;kursa darba izstrāde;metodiskie norādījumi
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Šneidere, K., Lejiņa, L., Ļubenko, J. Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei RSU bakalaura psiholoģijas studiju programmā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. – 71 lpp. doi:10.25143/ISBN-978-9934-563-57-7_IPD-224
Abstract: Metodiskie norādījumi kursa darbu un bakalaura darbu izstrādei ir paredzēti Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas studiju programmas studentiem, taču tos var izmantot arī citu RSU studiju programmu studenti, iepriekš iepazīstoties ar programmas ietvaros noteiktajām prasībām (piemēram, ar literatūras saraksta noformēšanas prasībām, prasībām darba apjomam u. c.).
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-57-7_IPD-224
ISBN: 978-9934-563-57-7
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Metodiskie norādījumi un vadlīnijas

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons