Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-41-6_18-388
Title: Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma
Authors: Mārtinsone, Kristīne
Freimane, Gunta
Keywords: klīniskā psiholoģija;veselības psihologa profesionālā kompetence;veselības psiholoģija
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Mārtinsone, K. un Freimane, G. (2019). Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 66 lpp.
Abstract: Šajā izdevumā īsi raksturota veselības psiholoģija – svarīga psiholoģijas zinātnes apakšnozare un psihologa profesionālās darbības joma. Laikā, kad veselību uzskatām par indivīdam un sabiedrībai ļoti nozīmīgu vērtību, darbā ietvertā informācija būs noderīga ne tikai psihologiem un psiholoģijas studentiem, bet arī tiem profesionāļiem, ar kuriem psihologi sadarbojas, strādājot monoprofesionāli vai multiprofesionālā / multidisciplinārā komandā, – speciālistiem, kuri praktizē ārstniecības un sociālās aprūpes dienestos, izglītības un sabiedrības veselību veicinošās iestādēs, valsts pārvaldē un īsteno attiecīgus projektus. Izdevums varētu būt saistošs arī tiem, kuri interesējas par psiholoģijas mūsdienu sasniegumiem un praktisko psihologa darbu.
Description: Publicēts saskaņā ar RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras sēdes lēmumu (protokols 2018/7, lēmums Nr. 2)
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-41-6_18-388
ISBN: 978-9934-563-41-6
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Mācību līdzekļi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons