Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-12-6_17-125
Title: Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē
Authors: Mārtinsone, Kristīne
Mihailova, Sandra
Koļesņikova, Jeļena
Mihailovs, Ivans Jānis
Ļevina, Jeļena
Freimane, Gunta
Šneidere, Kristīne
Keywords: psiholoģija;psiholoģijas izglītība;psiholoģijas studiju programmas;psiholoģijas studiju virziens RSU;veselības psiholoģija
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., un Šneidere, K. (2017). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. Mārtinsone, K. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 119 lpp.
Abstract: Rīgas Stradiņa universitātē realizētās psiholoģijas izglītības desmit gadu jubilejas izdevumā atspoguļota psihologa loma veselības aprūpes vidē, psiholoģijas virziena raksturojums un specifika RSU, psiholoģijas virziena struktūrvienības, psiholoģijas zinātnes attīstība RSU, psiholoģijas virziena akadēmisko struktūrvienību sadarbība ar citām izglītības iestādēm, profesionālajām organizācijām, darba devējiem un līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē. Grāmatā sniegtas RSU administrācijas un psiholoģijas virziena mācībspēku atbildes uz jautājumiem par psiholoģijas virziena attīstību RSU un viņu devumu šajā jomā.
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-12-6_17-125
ISBN: 978-9934-563-12-6
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Collection of articles / Rakstu krājumi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons