Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-00-3_16-138
Title: Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes
Authors: Mārtinsone, Kristīne
Strazdiņa, Elza
Beinerte, Vita
Bergs-Lusebrinka, Vija
Betsa, Donna
Siganovska, Sanita
Dakse, Evita
Danilāne, Laura
Dimsone, Katrīna
Dzene, Daiga
Meistere-Peltonena, Kristīne
Perepjolkina, Viktorija
Plūme, Ilze
Rivža, Natālija
Ruttule, Līga
Solveja, Beata
Stoļarova, Margarita
Šķone, Naira
Upmale, Anda
Veide-Nedviga, Līga
Vilsone-Blūma, Anda
Keywords: izvērtēšana mākslas terapijā;mākslas terapijas izvērtēšanas instrumenti
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Strazdiņa, E. (Sast.). (2016). Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 143 lpp.
Abstract: Vizuāli plastiskās mākslas terapijas praksē, lai veiktu klienta/pacienta izvērtēšanu, papildus intervijai ar klientu/pacientu, kā arī medicīniskās dokumentācijas izpētei un citiem instrumentiem tiek veikta arī uz mākslu balstīta izvērtēšana ar dažādu uz mākslu balstītu izvērtēšanas instrumentu palīdzību. Šis rakstu krājums ir viens no pirmajiem centieniem aptvert plašo informāciju par izvērtēšanas principiem un metodēm mākslas terapijā kopumā, īpaši koncentrējoties tieši uz mākslā balstītajiem izvērtēšanas instrumentiem. Rakstu krājums ir paredzēts mākslas terapeitiem, studentiem, kas apgūst mākslas terapiju, citu palīdzošo profesiju speciālistiem un studējošajiem, kā arī dažādu citu nozaru profesionāļiem, kuri strādā kopā ar mākslas terapeitiem un vēlas iepazīt dažādās mākslas terapijas prakses šķautnes.
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9934-563-00-3_16-138
ISBN: 978-9934-563-00-3
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Collection of articles / Rakstu krājumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
04_izvertesana_makslas_terapija_.pdf4.74 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons