Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9984-793-38-2_13-245
Title: Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām
Authors: Mārtinsone, Kristīne
Krevica, Edīte
Bērziņa, Guna
Vētra, Aivars
Puķīte, Margarita
Paiča, Inese
Karkuva (Karkou), Vikija (Vicky)
Akmane, Elīna
Hartmane, Sandra
Mihailovs, Ivans Jānis
Mihailova, Sandra
Vilka, Evija
Veitnere, Zane
Grīnberga, Ingrida
Mazkalne, M.
Kušnareva, Z.
Silniece, Sanita
Ķince, Liene
Šuriņa, Sanita
Eglīte, Džoanna
Meluškāne, Sindija
Lindiša, Daiga
Dzene, Daiga
Dakse, Evita
Ciganovska, Sanita
Veide-Nedviga, Līga
Šķone, Naira
Dzilna-Silova, Ilze
Upmale, Anda
Visnola, Dace
Duhovska, Jana
Barsineviča, Sandra
Beļska, Anžela
Denisjuka, J.
Enģele, Līga
Paipare, Mirdza
Garnaka, Rita
Šteina, Anna
Keywords: deju kurstību terapija;drāmas terapija;mākslu terapija;mūzikas terapija;vizuāli plastiskās mākslas terapija
Issue Date: 2014
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Mārtinsone, K. un Krevica, E. (Sast.). (2014). Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 382 lpp.
Abstract: Šis rakstu krājums ir izveidots un publicēts Erasmus Mūžizglītības intensīvās programmas projektā “Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām” (2014) Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē, profesionālā maģistra studiju programmā “Mākslas terapija” sadarbībā ar projekta partneriem. Raksti ir balstīti uz teorētisko prezentāciju un autoru semināru saturu intensīvās programmas laikā. Rakstu krājumā aprakstīts teorētiskais un praktiskais darbs ar veselības aprūpes disciplīnu - mākslas terapijas specializācijām - mākslas terapijas, deju kustību terapijas, mūzikas terapijas iespējas ar dažādām klientu / pacientu grupām veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības vidē. Rakstu krājumā ir dažādi mākslas terapeiti no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Lielbritānijas, kā arī viņu praktiskās pieredzes kopsavilkums. Gadījumu izpēte ir neseno pētījumu rezultāti mākslas terapijas jomā. Raksti akcentē un raksturo mākslas terapijas specializācijas specifiku un piedāvā iespējas darbā ar dažādām klientu / pacientu grupām. Kolekcijā tiek piedāvāti daudzdimensionāli skati uz mākslas terapijas praktisko daļu. Tas arī demonstrē dažādus terapeitiskos ietvarus, medicīnisko, psiholoģisko teoriju integrāciju, kas tiek izmantota mākslas terapijas pielietojamības pamatā, piedāvā dažus uz mākslu balstīta novērtējuma aspektus un dalās noderīgā pieredzē. Autori piedāvā mūsdienu pieejas mākslas terapijas darbos. Projekta galvenie mērķi bija nodrošināt pieredzes apmaiņu, izmantojot aktivitātes starp projekta partneriem; iegūt un attīstīt jaunas zināšanas un prasmes; izveidot norādes materiālus mākslas terapijas darbiem dažādām klientu / pacientu grupām; un veicināt turpmāku mākslas terapijas attīstību projektā iesaistītajās valstīs.
DOI: https://doi.org/10.25143/ISBN-978-9984-793-38-2_13-245
ISBN: 978-9984-793-38-2
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Collection of articles / Rakstu krājumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
02_MT_2014_Gala_netam_.pdf4.23 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons