Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.47-55
Title: Notiesāto amatpersonu skaita dinamika pretkorupcijas kontekstā
Other Titles: Dynamics of Condemned Officials in Context of Fight against Corruption
Authors: Kriviņš, Anatolijs
Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Latvija
Keywords: cīņa pret korupciju;notiesāto amatpersonu skaits;fight against corruption;dynamics of condemned officials
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 47.–55. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: Raksts ir veltīts būtiskas problēmas izzināšanai – pret korupciju vērsto darbību efektivitātes korelācijai ar notiesāto amatpersonu skaitu. Publikācijā atspoguļots pētījums, vai par korupciju notiesāto valsts amatpersonu skaita pieaugums / samazinājums liecina par efektīvāku cīņu pret korupciju. Pētījuma rezultāti liecina, ka nepastāv zinātniski pierādīta korelācija starp amatpersonu skaitu, kas notiesātas par korupciju, un valstī realizēto pret korupciju vērsto darbību efektivitāti.
The article is devoted to the research of a significant problem – correlation between indicators of the number of condemned officials and efficiency of fight against corruption. In the article it is investigated whether increase/reduction of the number of condemned officials demonstrates a more effective fight against corruption. The results of the research demonstrate that there is no scientifically proven correlation between the indicator of the number of condemned officials and the efficiency of fight against corruption in the state.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.47-55
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_04_Krivins_047-055_.pdf177.8 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons